BiH

Analitičari UIO BiH protiv novih akciza na cigarete

BANJALUKA, Odjeljenje za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH protivi se inicijativi za uvođenja dodatnih akciza na cigarete iz koje bi se finansirale dubioze u željeznicama ili najnovija ideja u RS da taj prihod ide za oporavak zdravstvenog sistema.

Odjeljenje za makroekonomsku analizu (OMA) priznaje da već sada „jačanje crnog tržišta ozbiljno nagriza regularno tržište cigareta i ugrožava poslovanje kompanija iz duhanske industrije“, a nove akcize na cigarete bi, jasno se upozorava, taj trend još više podstakle, prenosi CAPITAL.ba.

„Visoko poresko opterećenje cigareta daje veliki podsticaj potrošačima za izbjegavanje plaćanje poreza“, ističe OMA UIO BiH.

U Analizi OMA, autora dr.sc. Dinke Antić, navodi se da je povećanje akciznog opterećenja prvih godina donijelo snažan rast maloprodajnih cijena cigareta i prihoda od akciza, uz umjereni pad potrošnje cigareta, mjerene brojem akciznih markica.
„Međutim, u 2012.godini dolazi do većeg smanjenja potrošnje cigareta od očekivane. Jedan od razloga je produbljavanje ekonomske krize, pad dohotka i rast nezaposlenosti. Jedan dio građana potpuno odustaje od konzumiranja cigareta ili radikalno smanjuje potrošnju. Povećana cjenovna elastičnost inače visoko neelastičnih cigareta može biti rezultat rasta crnog tržišta. Naime, visoko porezno opterećenje cigareta daje veliki poticaj potrošačima za izbjegavanje plaćanje poreza“, navodi doktor ekonomskih nauka Dinka Antić, šef Odjeljenja za makroekonomsku analizu UIO BiH.

Antić ističe da su mnogi potrošači počeli da koriste manje oporezovani fino rezani duhan. Visoke maloprodajne cijene cigareta predstavljaju podsticaj za širenje neregistrovane domaće proizvodnje i za neoporezovani uvoz rezanog.

Smanjenje oporezovanih količina cigareta je dovelo do snažne erozije prihoda od akciza na cigarete, a time i očekivanih fiskalnih efekata koji bi mogli doprinijeti fiskalnoj konsolidaciji BiH, otkriva autor analize i dodaje da su „neočekivani trendovi na tržištu cigareta zahtijevali revidiranje projekcija prihoda od akciza.

Upozorava se da na nepovoljnu činjenicu da je početna prednost BiH u okruženju u pogledu visine akcize anulirana, tako da sada postoji realna opasnost krijumčarenja jeftinijih cigareta iz Srbije i drugih zemalja na istoku, čije je akcizno opterećenje ispod rastućeg opterećenja u BiH.

„Inicijative za iznalaženje dodatnih izvora poreznih prihoda za finansiranje željeznica polaze od statičke procjene iznosa dodatnih prihoda, bez sagledavanja negativnih fiskalnih i ekonomskih implikacija politike akciza koja je na snazi od 1. jula 2009., pogotovo u vrijeme ekonomske krize. Analiza fiskalnih implikacija mjera akcizne politike u oblasti putarine i oporezivanja cigareta, koje su na snazi od 1. jula 2009., samo potvrđuje poznatu teorijsku postavku da povećanje poreznog tereta ne donosi proporcionalno povećanje poreznih prihoda. U svakom slučaju rast poreza djeluje negativno na potrošnju, štednju, investicije i zaposlenost. Negativni efekti poreza se pojačavaju ukoliko zakonodavac povećava stope poreza samo selektivno, omogućavajući diferencirano oporezivanje proizvoda koji se mogu koristiti uzajamno kao supstituti“, ističe šef OMA UIO.

Dodaje da se uvođenjem diferenciranog poreznog tretmana prema upotrebi, kategoriji obveznika i sl. otvara  prostor za legalno izbjegavanje poreza, ali i za porezne prevare.

S druge strane, uvođenje dodatne akcize na cigarete bi narušilo dosadašnji pristup postepenog i ujednačenog povećanja posebne akcize za 0,15 KM po paklici godišnje, za koji se zalaže Upravni odbor UIO.

Rapidno jednokratno povećanje posebne akcize za 0,30 – 0,40 KM po paklici samo bi produbilo postojeće distorzije na tržištu cigareta i još više motiviralo proizvođače duhana i potrošače na nelegalnu proizvodnju, uvoz i potrošnju rezanog duhana. Štaviše, to bi neutralizovalo  efekte najavljenog povećanja akciza u Srbiji, ponovno stvarajući prostor za krijumčarenje cigareta u BiH, zaključuje Dinka Antić.

(Capital.ba/Frontal)

Komentari
Blog