BiH

Savjet ministara BiH o izmjena Zakona o osiguranju depozita

SARAJEVO - Savjet ministara BiH danas će na sjednici razmatrati Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora.

Na dnevnom redu sjednice je i Nacrt zakona o programu zaštite svjedoka u BiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Spoljnotrgovinskoj komori BiH i Nacrt protokola o prekograničnom nadzoru između Savjeta ministara BiH i Vlade Crne Gore, sa izvještajem o obavljenim pregovorima.

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da će ministri razmatrati i Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja "dodatnog protokola dva" na Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini.

Na dnevnom redu je i informacija o problemu evidentiranja oružja lica sa diplomatskim statusom i lica zaposlenih na unutrašnjem obezbjeđenju stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u BiH i informacija o preduzetim radnjama i postupcima u vezi sa izgradnjom državnog zatvora iz preporuka u izvještaju revizije učinka.

Pred Savjetom ministara BiH naći će se i informacija o potrebi zaključivanja ugovora o saradnji u oblasti protivminskog djelovanja između Savjeta ministara BiH i Vlade Slovenije u oblasti protivminskog djelovanja posredstvom Međunarodnog povjerilačkog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina /ITF/.

Savjet ministara BiH razmatraće i informaciju o izradi dokumenta "Program mjera za provođenje Privremenog sporazuma/Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine", kao i Nacrt ovog dokumenta.

Na dnevnom redu su i informacije o državnom paketu IPA 2013 koji je formirala Evropska komisija, o pripremama za korištenje novog instrumenta pretpristupne pomoći EU za period od 2014 do 2020. godine /IPA dva/, o učešću BiH u programima EU za period od januara 2011. do decembra 2012. godine i informacija o realizaciji obuka iz oblasti evropskih integracija u 2012. godini.

Savjet ministara će se informisati o odluci Komiteta ministara Savjeta Evrope u vezi sa izvršenjem odluke u predmetu "Sejdić i Finci protiv BiH".

(Srna/Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li građani BiH koji prime vakcinu, treba da budu privilegovani (nesmetan odlazak na utakmice, pozorište, bioskop, nenošenje maski u zatvorenom prostoru), u odnosu na one koji nisu primili?

Rezultati ankete
Blog