BiH

Nezaposlenost smanjena u FBiH, povećana u RS i Brčko distriktu

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 28.02. godine na evidencijama je prijavljeno 554.605 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.01. predstavlja smanjenje za 35 lica ili 0,01%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 278.292 ili 50,18% su žene.


Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 658 osoba (0,23%), dok se povećala u Republici Srpskoj za 517 osoba (0,33%) i Brčko distriktu BiH za 346 osoba (2,85%).

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34,80%, te NKV radnici 29,06%.

 U januaru je ukupno 12.280 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 6.835 osoba je zaposleno sa evidencija službi zapošljavanja.

Istovremeno je za 5.552 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.043 novih radnika.

 Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru 2013. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 651.342, a od toga 265.668 žena. U odnosu na decembar 2012. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim licima se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,8%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za januar 2013. godine iznosila je 46,0% i u odnosu na decembar 2012. godine bila je veća za 0,1 postotni poen

(Frontal)

               
Komentari
Twitter
Anketa

Da li građani BiH koji prime vakcinu, treba da budu privilegovani (nesmetan odlazak na utakmice, pozorište, bioskop, nenošenje maski u zatvorenom prostoru), u odnosu na one koji nisu primili?

Rezultati ankete
Blog