BiH

Udruženje banaka BiH: Banke pogrešna meta za usmjeravanje radničkog nezadovoljstva

SARAJEVO - Banke u BiH su kapitalno ojačale u prošloj godini dok je došlo do pada od 5% novčanih sredstava, zaključeno je na jučerašnjoj 19. sjednici skupštine Udruženja banaka BiH.

Osim toga istaknuto je da je povećana stopa nekvalitetnih kredita koja sa prošlom godinom iznosi 13,2% . Konstatovano je da je bankarski sistem dobro organizovan i stabilan, ali da opreza nikad nije dosta. Banke su pozvane da se aktivno uključe na kreiranju regulative koja će omogućiti primjenu Baselskih principa (Basel II i Basel III).

Skupština je obaviještena da Agencija za osiguranje depozita razmatra mogućnost za povećanje osiguranih depozita u BiH kao mjeru daljnjeg jačanja povjerenja građana u bankarski sektor.

Povodom vijesti objavljene u jednim dnevnim novinama o najavi održavanja sveopštih prvomajskih protesta protiv banaka u organizaciji Sidikata, Skupština UBBiH je stava da su banke pogrešna meta za usmjeravanje radničkog nezadovoljstva.

Osim članova Skupštini su prisustvovali i Guverner Centralne banke BiH, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH i direktori entitetskih agencija za bankarstvo.

(Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li građani BiH koji prime vakcinu, treba da budu privilegovani (nesmetan odlazak na utakmice, pozorište, bioskop, nenošenje maski u zatvorenom prostoru), u odnosu na one koji nisu primili?

Rezultati ankete
Blog