Analiza opštinskih budžeta

Frontal istraživanje: Skoro trećina novinara rijetko dobija informacije od nadležnih opštinskih službi

Portal Frontal je sproveo istraživanje među novinarima u BiH na temu Analize i upotrebe opštinskih budžeta u svome radu.

Dobijeni rezultati  pokazuju  da većina novinara (89,5%) u svom radu kao izvor informacija koristi ili je koristila podatke koji su dati u budžetima opština ili grada, a kada je u pitanju dinamika kojom se koriste podacima prezentovanim u budžetima u svom svakodnevnom radu se koristi 17,2% novinara, dok 34,4% te podatke koristi nekoliko puta mjesečno. Najveći broj (47,1%) novinara ove podatke koristi nekoliko puta godišnje.

Nadalje, istraživanje je pokazalo da su najčešći problemi sa kojima se novinari susreću prilikom analize budžeta lokalnih zajednica nejasnost i nepreglednost pojedinih stavki budžeta (36,8%) i nedostatak vremena da bi se budžet ozbiljno izanalizirao.

Novinari su u najvećem broju slučajeva (60%) istakli da do budžeta dolaze preko web stranica opština, dok svaki peti novinar do ovih informacija dolazi slanjem zvaničnih zahtjeva nadležnim organima u opštini (20,7%) ili neformalnim kanalima (18,4%).

Interesantan je podatak da 27,6% ispitanih novinara tvrdi da veoma rijetko dobijaju informacije i dokumente od nadležnih službi, a 1,1% tvrdi da nikada nisu dobili odgovor, dok svaki peti novinar (20,7%) je rekao da je uvijek dobio odgovor na upite koje je slao predstavnicima nadležnih službi lokalne samouprave, dok njih 48% kaže da je odgovore dobijao veoma često.

Što se tiče prosječnog perioda za dobijanje budžeta od strane opštinskih službi ono se kreće u roku od 5 dana (47%), dok 19,1% novinara kaže da odgovore dobija u roku od 10 dana. Duže od 10 dana na odgovore čeka 16,9% novinara. Moramo imati u vidu da 16% novinara nije dalo odgovore što je svakako interesantno.

Rezultati su pokazali da je svega 3,4% novinara prilikom nedobijanja traženih dokumenata se obratilo Ombudsmenu za ljudska prava BiH, dok 9,2% ispitanika nije ni znalo za postojanje te mogućnosti.

Ekonomija, politika i obrazovanje su najčešće teme zbog kojih novinari analiziraju podatke koji su dati u opštinskim budžetima. Analiza budžeta lokalnih zajednica se koristi i kada se “obrađuju” teme kao što su: socijalna davanja, poljoprivreda, kultura i sport.

Istraživanje je pokazalo da polovina ispitanih novinara smatra da bi im bilo od koristi da pohađaju treninga temu analiza budžeta u javnim ustanovama (93.1%).

U istraživanju su učestvovala 95 novinara/ke, u odnosu muškarci 54 odsto i žene 46 odsto. Istraživanje je sprovedeno putem online upitnika u trajanju od dvije sedmice od 8 do 21. aprila 2013.

Gotovo podjednako učešće u istraživanje su imali novinari sa tradicionalnih medija radio, štampe, televizije, kao i sa portala. Razlika je veća kada su pitanju javni i privatni mediji, gdje je svoje odgovore dalo 77 odsto onih koji su zaposlenici privatnih medijskih kuća, nasuprot 23 odsto radnika javnih servisa.

(Frontal)

Komentari
Blog