BiH

Zona zajedničkih usluga u vazduhoplovstvu u JI Evropi

SARAJEVO – Predstavnici 10 nacionalnih vazduhoplovnih tijela i organizacija koje pružaju usluge avio navigacije u Sarajevu će danas potpisati Pismo namjere o Inicijativi za Zonu zajedničkog pružanja usluga u jugoistočnoj Evropi, pod pokroviteljstvom Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Inicijativom će se ojačati regionalna saradnja u oblasti vazdušnog saobraćaja u jugoistočnoj Evropi, fokusiranjem na efikasnije i sigurnije pružanje usluga avio navigacije

Inicijativa o Zoni pružanja zajedničkih usluga osmišljena je kako bi donijela ekonomske koristi svojim učesnicima i njihovim partnerima kroz zajedničke projekte i saradnju između regionalnih tijela civilnog vazduhoplovstvai onih koja pružaju usluge avio navigacije. Zasnovana je na stvarnim potrebama i može služiti kao sredstvo za praktičnu primjenu važećih bilateralnih/multilateralnih sporazuma zaključenih među potpisnicama.

Na konferenciji će se okupiti predstavnici tijela civilnog vazduhoplovstva Albanije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Mađarske. Među učesnicima su i izvršni direktori nacionalnih tijela za pružanje usluga avio navigacije i HungaroControl-a. Konferenciju zajednički organizuju Sekretarijat RCC-a i Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore.
 

Inicijativom se promovira Jedinstveno evropsko nebo (SES) u regionu, i ona predstavlja važan korak ka efikasnijem učešću država Zapadnog Balkana u SES konceptu. Jedinstvena je u tome što predstavlja pragmatičan regionalni primjer koji treba slijediti u periodu kada se intenzivna pažnja posvećuje upravljanju evropskim vazdušnim saobraćajem. Inicijativu je pokrenula Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore 2012. godine, sa namjerom da formuliše i profiliše saradnju i koordinaciju na operativnom nivou.

(Frontal)


 
Komentari
Twitter
Anketa

Da li vlasti u BiH trebaju da nagrade građane koji se vakcinišu protiv kovida-19?

Rezultati ankete
Blog