Anketa

Rezultati ankete “Koja televizija u RS ima najbolji informativni program?”

Proteklih sedam dana Frontal je proveo anketu u kojoj smo Vas pitali “Koja televizija u RS ima najbolji informativni program?”

autor: Frontal 

U anketi je učestvovalo 482 posjetioca portala i najviše glasova dobila je BN televizija. Da je  informativni progam ove kuće najbolji glas je dalo 170 učesnika. Na drugom mjestu je Alternativna televizija sa 120 glasova, a informativni program Javnog servisa Republike Srpske, RTRS osvojio je 114 glasova.


Nova anketa

U novoj anketi Vas pitamo: „Kome u RS najviše vjerujete?”

- Predsjedniku RS
- Vladi RS
- Vladajućim strankama
- Opozicionim strankama
- Vjerskim zajednicama
- Novinarima/Medijima
- Policiji
- Sudstvu
- Sindikatima
- NVO sektoru
- NikomKomentari
Blog