Tema nedelje

Protest banjalučkih studenata: Akcija - reakcija

Nakon masovnih protesta nezdavoljnih banjalučkih studenata u junu prošle godine, te simboličnog spaljivanja studentske povelje, nastao je period zatišja. Studenti su se povukli iz medijskog prostora, te su mnogi pomislili da je ova hajka bila samo još jedna u nizu bezuspješnih akcija studentske populacije.

autor: Frontal

Međutim, studenti nisu ućutali, niti su odbacili povelju, naprotiv, nakon protesta uslijedio je niz sastanaka sa nadležnim institucijama, a konstatovani su realni problemi za koje su ponuđena rješenja.

Naime, protesti, kao jedan vid demokratskog izražavanja nezadovoljstva, pokazali su se kao značajna incijativa u rješavanju određenih pitanja, a studentska predstavnička tijela su nastavila i sa drugim demokratskim metodama vršiti pritisak na nadležne institucije.

"Studentski protesti, koji su se tada desili, svakako su bili plod nezadovoljstva studenata tadašnjom situacijom u sferi visokog obrazovanja i stanjem vezanim za studentski standard u Republici Srpskoj. Međutim, od tada, pa do danas, puno je toga učinjeno po ovom pitanju. Održali smo okrugle stolove, slali inicijative, učestvovali na brojnim javnim raspravama, sjednicama, sastancima na kojima smo iznosili svoje nezadovoljstvo u datom momentu, te predlagali korake koji bi doveli do pozitivnog ishoda", kazao je predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci, Mladen Amović.

 

Jedan od najznačajnijih rezultata protesta, po mišljenju studenata, je tematska sjednica Vlade RS na kojoj su otvorena brojna pitanja, pa čak i više nego što je povelja obuhvatila.

 "U Informaciji o stanju u visokom obrazovanju, koju je uradilo Ministarstvo prosvjete i kulture, bez uvijanja su navedeni gotovo svi problemi, čak i problem kvaliteta rada privatnih fakulteta, o čemu je prethodno rukovodstvo Unije odbijalo da javno govori.  Pošto je kvalitet nastavnog osoblja osnovni uslov za kvalitet nastave uopšte, smatramo važnim što su na tematskoj sjednici Vlade dominirala upravo pitanja u vezi s tim. Konkretno, ukazano je na potrebu pooštravanja kriterijuma kod davanja dozvola za organizovanje doktorskih studija i smanjenje broja gostujućih profesora. Predstavnici Unije studenata su aktivno učestvovali u radu tematske sjednice i imenovani su u sastav Radne grupe koja će raditi na realizaciji zaključaka i preporuka", ističe predsjednik Unije studenata, Predrag Govedarica.

Naime, Radna grupa, koju čine predstavnici Vlade, visoškolskih ustanova i studenti, formirana je na pomenutoj sjednici, a zadužena je za analizu aktuelnih pitanja i njihovo rješavanje. Prvi sastanak održan je 25. decembra, a početkom februara održaće se i drugi.

Zakonske izmjene – pristojne promjene

Protekle godine, došlo je i do izmjene Zakona o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj, a prema riječima predsjednika Studentskog parlamenta, svi studentski zahtjevi su usvojeni.

"Što se tiče ostalih pitanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima, protekle godine došlo je do izmjena nekih članova u Zakonu koji su bili označeni kao "problematični" u tumačenju, a koji su sada jasno definisani, tako da smo dobili pristojnu zakonsku regulativu za polje visokog obrazovanja gdje su usvojeni svi studentski zahtjevi", dodao je Amović.

Naime, izmjenom Zakona o visokom obrazovanju preciznije su formulisane odredbe ranijeg zakona koje se odnose na prava studenata, a tiču se ispitnih rokova, trajanja apsolventskog staža i prestanka statusa redovnog studenta.

Govedarica je pohvalio ove izmjene, te poručio onima koji su pokušali minimizovati taj rezultat, da zahtjev za povećan broj rokova nije bio hir, već stvarna potreba studenata, pogotovo onih na tehničkim fakultetima.

Pored toga, usvojen je i Nacrt zakona o akademskim zvanjima koja se stiču po završetku visokog obrazovanja, te korišćenje akademskih, strukovnih i naučnih zvanja.

"Ovaj zakon je od izuzetnog značaja za akademsku zajednicu u Republici Srpskoj, tržište rada, kreiranje obrazovne politike i politike rada i zapošljavanja, te za mobilnost studenata iz Republike Srpske i njihov mogući nastavak obrazovanja i profesionalnog usavršavanja van Bosne i Hercegovine", kazali su iz Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Studentima je poveljom obećano i rangiranje fakulteta, a ka ispunjenju ovog obećanja, resorno ministarstvo je izvršilo analizu koja će doprinijeti procjeni stanja na dva najzastupljenija studijska programa - Ekonomija i Pravo - na univerzitetima u Republici Srpskoj.

"Dosadašnje aktivnosti Ministarstva će poslužiti za uspostavljanje modela rangiranja visokoškolskih ustanova kao zajedničke aktivnosti više institucija : Ministarstva prosvjete i kulture; Ministarstva nauke i tehnologije; Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske; Rektorske konferencije; Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta i Republičkog savjeta za nauku, koji će sinhronizovanim djelovanjem obezbijediti kvalitet u pristupu i metodologiji budućeg rangiranja. Radna grupa, koju će činiti predstavnici ovih institucija, će na osnovu utvrđenih indikatora koncipirati model rangiranja, a koji će biti primijenjen u narednoj godini", objasnili su iz Ministarstva.

Iz ovog Ministarstva su dodali da su, početkom ove akademske godine, zatražili od prosvjetne inspekcije da se u postupku kontrole rada visokoškolskih ustanova, utvrdi da li su visokoškolske ustanove odredile odgovorne nastavnike za zimski semestar, kao i provjeru radno-pravnog statusa nastavnika, te da li je upis obavljen u skladu sa odlukom o broju redovnih i vanrednih studenata u akademskoj 2013/14. godini. Izvještaj inspekcije biće objavljen na veb-stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

O korupciji

Što se tiče borbe protiv korupcije, fakultetima u Srpskoj dostavljen je Akcioni plan za suzbijanje korupcije u oblasti obrazovanja i kulture, a na osnovu kojeg univerziteti treba da preduzmu aktivnosti na donošenju takvih akata. Prema riječima referenta za odnose sa javnošću, na Univerzitetu u Banjaluci, Slave Govedarice, problem s korupcijom se stišao nakon što je usvojen program borbe protiv korupcije i formiran antikorupcijski tim koji radi na provođenju tog dokumenta.

"Nemamo prijava, odnosno informacija, da ima novih slučajeva koruptivnog ponašanja, a što se ranije dešavalo i mislimo da se po tom pitanju situacija popravlja", kazala je Slava Govedarica.

Potrebna veća ulaganja

I pored svih unaprijeđenja u visokom obrazovanju u Srpskoj, studenti se slažu da je u narednom periodu potrebno još dosta toga učiniti, a kroz zajednički napor svih aktera, kako bi se stekao visok stepen kvaliteta obrazovanja.

"Moramo priznati, da su organi i institucije Republike Srpske u prethodnom periodu učinile puno i značajno ulagale u visokoškolske ustanove. Ulagano je u izgradnju objekata, nabavku najsavremenije opreme za laboratorije, te u opremanje fakulteta. Potrebno je nastaviti ulagati u značajnoj mjeri i u narednom periodu, kako bismo mogli imati što bolje izlazne profile studenata koji će nositi privredu naše zemlje. Dakle, ta ulaganja će morati biti još veća da bismo dobili konkurentnije kadrove na tržištu", izjavio je Amović.

On je dodao da je u planu da se u skorijem periodu održi i tematska sjednica Vlade RS o nauci i naučno-istraživačkom radu, a tokom koje bi se definisali neki koraci koji bi doveli do poboljšanja u rješavanju problema u našim visokoškolskim ustanovama.

 

Govedarica je potvrdio zadovoljstvo studenata sa svim do sada rješenim problemina, ali i želju da se sve to obavlja mnogo brže, te je dodao da će se u narednom periodu insistirati upravo na tome.

"Vjerovatno nikada neće postojati potpuna saglasnost između nas studenata i institucija u pogledu toga šta je moguće i šta je realno, ali to ne bi trebalo da bude prepreka. Mi smo već na putu da razvijemo konkretnu strategiju kako da institucije podstičemo da se više angažuju na rješavanju problema u visokom obrazovanju i na tu temu ćemo se oglasiti za koji mjesec. Što se tiče konkretno predsjednika Dodika, mi nemamo razloga da mu ne vjerujemo jer je do sada ispunio sve što nam je obećao. Jedino bismo voljeli da sve bude u petoj brzini", dodao je predsjednik Unije.

Jedan od dodatnih projekata Unije studenata, u sljedećem periodu, biće i ispitivanje stavova studenata na velikom uzorku, kao orijentir za budući rad.

"Vidjećemo šta studenti smatraju prioritetima i koji metod rada zagovaraju, hoćemo da budemo njihovi predstavnici, a ne "solomaheri". Ako očekujemo da nas uvažavaju institucije i sami se moramo bolje organizovati i jasnije profilisati. Činjenica da su nas do sada podjednako prozivali i pozicija i opozicija, govori da smo na dobrom putu da se jasnije profilišemo kao  grupa koja je svjesna svoje snage i svojih potreba", pojasnio je Govedarica.

Studentski domovi

Studentski domovi u Istočnom Sarajevu i na Palama već su u fazi izgradnje. Što se tiče četvrtog paviljona u Banjaluci, izabran je izvođač radova, a u međuvremenu,  kroz rebalans budžeta RS za  2013. i budžeta za 2014. godinu, obezbijeđena su sredstva za građevinsku dozvolu, a finanansijska služba Univerziteta je prošle sedmice izdala nalog za uplatu troškova njenog izdavanja.

"Novi saziv Unije studenata, doprinijeo je tome da se priča oko izgradnje domova pokrene s mrtve tačke i nećemo prestati s pritiskom sve dok se ova obećanja ne ispune", kazao je Govedarica.

Komentari
Twitter
Anketa

Zamislite da imate dijete staro 18. godina, šta biste mu savjetovali?

Rezultati ankete
Blog