Anketa

Da li podržavate ulazak BiH u Evropsku uniju?

U novoj anketi odgovorite na pitanje „Da li podržavate ulazak BiH u Evropsku uniju“.

autor: Frontal 

Dosadašnja istraživanja javnog menjenja u Bosni i Hercegovini su pokazala da preko polovine ispitanika kada im se postavi ovo pitanje odgovori potvrdno.

Međutaim, u istraživanju Instituta za istraživanje Fakulteta političkih nauka u Banjaluci koje provedeno od 15. decembra 2013. do 15. januara 2014. godine, od 480 ispitanika 42,5 odsto je reklo da BiH ne treba da uđe u EU.

U istom istraživanju 30,83 anketiranih smatra da bi bilo odobro da BiH postane članica Unije, a zanimljivo je da čak 26,67 posto ispitanika nema stav po ovom pitanju.

Anketa „Da li podržavate ulazak BiH u Evropsku uniju“ će na Frontalu trajati do 24. februara.

Komentari
Blog