Zdravlje

Vodič do besplatnog zdravstvenog osiguranja u inostranstvu

Na osnovu sporazuma o socijalnoj zaštiti, koje je BiH potpisala sa drugim državama, osiguranim licima je osigurana zdravstvena zaštita i za vrijeme privremenog boravka u tim zemljama, kao što je i državljanima tih zemalja osigurana zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u BiH, odnosno u Republici Srpskoj.

Obim zdravstvene zaštite, uslovi za njeno korišćenje, zdravstveno osiguranje članova porodice radnika koji se nalazi na radu u inostranstvu i druga pitanja, propisani su međunarodnim sporazumom i Pravilnikom Fonda zdravstvenog osiguranja o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske. Pravilnikom Fonda je propisano da se pravo na zdravstvenu zaštitu u ovim zemljama ostvaruje na osnovu obrasca kojeg izdaje Fond.

Procedura

Prije odlaska u zemlju sa kojom BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, osigurano lice treba da pribavi odgovarajuću potvrdu na osnovu koje će moći da koristi zdravstven zaštitu ukoliko mu ona bude neophodna. 

Potvrda se može dobiti u poslovnici Fonda, uz dokaz o zdravstvenom stanju osiguranog lica, odnosno uz obrazac koji se naziva ''Ocjena zdravstvenog stanja osiguranog lica'', kojeg izdaje porodični doktor. Na tom obrascu porodični doktor navodi da li je osiguranik sposoban za put ili ne. 

Osigurano lice može da dobije pozitivnu ocjenu  zdravstvenog stanja od porodičnog doktora i u slučaju da boluje od hronične bolesti, ukoliko doktor procijeni da je stanje bolesti stabilno i da neće biti potrebno da odmah po dolasku u inostranstvo osigurano lice traži ljekarsku pomoć.

Dolaskom u zemlju u kojoj će privremeno boraviti, osigurano lice se javlja tamošnjem nosiocu zdravstvenog osiguranja, koji će mu na osnovu potvrde iz Republike Srpske izdati dokument koji mu omogućava korišćenje zdravstvene zaštite.

Zemlje sa kojima je zaključen sporazum:

Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Njemačka, Austrija, Turska, Holandija, Italija, Švajcarska (samo u slučaju povreda na radu), Mađarska, Belgija, Velika Britanija i Luksemburg.

Više informacija na zdravstvo-srpske.org

izvor: Frontal

Komentari
Blog