Radnička prava i pravo na rad

Inspekcija utvrdila da su radnici Bire i Tuša nezakonito otpušteni

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona izvršila je inspekcijske nadzore u Bihaćkoj industriji rashladnih aparata (BIRA) i kompaniji TUŠ, odnosno TUŠ Trade, po prijavama radnika, te utvrdila da je više njih otkaze dobilo nezakonito, na šta su oni i ukazivali.

Broj nezaposlenih na području Unsko-sanskog kantona (USK) iz dana u dan sve je veći. Situaciju je dodatno usložnila i činjenica da je veći broj radnika u BIRA-i ostao bez posla. 

Za otkaze koje su dobili tvrde da su nezakoniti, o čemu su obavijestili i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove. 

Izlaskom na teren inspektori su utvrdili da su se jednim dijelom kršile odredbe Zakona o radu, u dijelu raskida ugovora o radu. Naime, primjenom člana 97. Zakona o radu poslodavac može zaključiti ugovor o radu s uposlenikom pod izmijenjenim uslovima, odnosno da im se ponude neka druga radna mjesta, a ne da im se raskine ugovor o radu. 

"Poslodavac BIRA to za tih 27 ljudi nije uradio, nego im je odmah iz ekonomskih, kako su oni to rekli, odnosno tehničkih razloga, dao odluku o prestanku ugovora o radu. Naši inspektori iz tog razloga pri završavanju inspekcijskog nadzora su pokrenuli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u sudu", kazala je za Agenciju Fena glavna kantonalna inspektorica za rad, radne odnose i zaštitu na radu Sena Družić. 

Nakon BIRA-e, nezakoniti otkazi uslijedili su i u TUŠ-u, odnosno TUŠ Tradeu, kompanijama koje su prestale s radom u Bosni i Hercegovini, pa su svi zaposleni ostali bez posla, prema nalazima inspekcije, ne samo u Bihaću već i u Sanskom Mostu, kada je u pitanju USK, a da im se nisu izmirila prava iz rada i radnih odnosa. 

"Iz tog razloga smo izdali prekršajne naloge, jer im nisu izmirili plate i obaveze prema njima do 15. septembra, kada im je raskinut radni odnos. Znači oni njima nisu čak dali platu ni za avgust, a počeli su ih odjavljivati. Mi smo izdali prekršajne naloge i obavijestili zaposlene o njihovim pravima iz oblasti rada i radnih odnosa", istakla je Družić. 

Dodaje da je jedan dio radnika poslije kontrole inspektora dobio pravo na korištenje godišnjeg odmora, što je i propisano Zakonom o radu. 

Ostala zakonska prava, po njenim riječima, moraće potražiti na sudu, na šta su i usmjereni, kao i radnici BIRA-e.

izvor: Fena

 

Komentari
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete
Blog