Zdravlje

Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu

Udruženje „Nova generacija“ u sklopu projekta „Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu“, koji je podržan od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta, organizuje besplatnu edukaciju pod istoimenim nazivom.

Školica za roditelje je namijenjena svim roditeljima i onima koji planiraju roditeljstvo, a prvi termin školice je petak 28.11.2014. godine. Školica će se održavati u Domu omladine, Đure Daničića br 1, dva puta sedmično po dva sata, tokom četiri sedmice.

Školica za roditelje ima za cilj da se osnaže roditelji za nenasilne i neprepopustljive metode vaspitanja i disciplinovanja djece kojim bi gradili odnos povjerenja i saradnje sa svojom djecom pripremajući ih za samostalni život u društvu u kojem žive.

Kao Udruženje koje se bavi problemom nasilja nad djecom, smatramo da je neophodno razgovarati sa roditeljima na koji način vaspitavaju djecu. Smatramo da roditelji nisu nasilni jer to žele već često ne znaju druge načine kojima bi riješili probleme sa kojima se suočavaju prilikom vaspitanja svoje djece. Ovom školicom želimo da im pokažemo i druge mogućnosti i da ih podržimo u ovom zahtijevnom zadatku.

Pored problema nasilnog vaspitanja, sve je češći problem pretjerano popustljivog vaspitanja i povećanja broja razmažene djece u društvu, te se u okviru školice bavimo i ovom problematikom i nudimo potencijalna rješenja kojim bi se moglo prevenirati razmaženost kod djece.

Školica se bavi i uticajem savremenih tehnologija na psihosocijalni razvoj djeteta, te su dva susreta posvećena samo ovoj problematici. Edukacija je osmišljena tako da predstavlja balans između teorije, vježbe i obrađivanja pojedinačnih situacija. 

Edukacije će držati Snežana Jondža, diplomirani psiholog i savjetnik u superviziji Transakcione analize i Bojana Delibašić Bjelić, diplomirana socijalna radnica.

Svi zainteresovani za pohađanje edukacije, mogu da se prijave na mail snezana.jondza@novageneracija.org ili na telefon 051/ 923-270 najkasnije do 25.11.2014. godine. Maksimalan broj učesnika je 15, a naglašavamo da će se još jedna edukacije održati tokom marta mjeseca 2015. godine.

 izvor: Frontal

 

Komentari
Blog