EU integracije BiH

Forum ministara pravde i unutrašnjih poslova zemalja EU i Zapadnog Balkana

Forum ministara pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji se pod italijanskim predsjedavanjem EU i u saradnji sa Evropskom komisijom održava danas u Beogradu, okupio je predstavnike deset zemalja regiona i EU, te brojne predstavnike međunarodnih institucija i organizacija.

Na ovogodišnjem skupu razgovarano je o napretku u oblasti vladavine prava i sigurnosti te obavezama i izazovima koji stoje pred zemljama regiona. Poručeno je da zemlje Zapadnog Balkana ostaju vrlo visoko na listi prioriteta Evropske unije, ali je jasno ukazano da je upravo napredak ovih zemalja u oblasti pravde i sigurnosti krucijalan za uspjeh partnerstva sa EU.

Delegacija BiH koju je predvodio sekretar Ministarstva sigurnosti Bakir Dautbašić te ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Predrag Kurteš, prezentovala je podatke o aktivnostima koje su u protekloj godini preduzimane u oblastima koje su bile u fokusu ovog foruma, a to je borba protiv terorizma i radikalizma, provođenje obaveza nakon vizne liberalizacije, regionalna saradnja te borba protiv organiziranog kriminala.

Dautbašić je istakao da je BiH odgovorila na fenomen odlaska bh. državljana na strana ratišta izmjenom Krivičnog zakona BiH zakona kojim se inkriminira podstrekivanje, organiziranje i pridruživanja stranim parapolicijskim i paravojnim formacijama, a uspostavljena je i bliska saradnja i stalna razmjena informacija sa susjednim i drugim zemljama.

Govoreći o viznoj liberalizaciji, Dautbašić je istakao da je Bosna i Hercegovina ispunila sve preuzete obaveze.

“U cilju sprečavanja zloupotrebe bezviznog režima, BiH je prva od zemalja Zapadnog Balkana koja je donijela Akcioni plan mjera koje su poduzele nadležne institucije i agencije kako bi broj tražitelja azila u EU, porijeklom iz BiH, bio sveden na minimalnu mjeru. Ovaj plan je pozdravljen od predstavnika iz EU i Evropske komisije”, kazao je Dautbašić.

Ministar Kurteš je prezentovao stanje u BiH tokom sesije posvećene borbi protiv organizovanog kriminala sa fokusom na trgovinu naoružanjem, te trgovinu i krijumčarenje ljudi. Istakao je da je u posljednjem Izvještaju Evropske komisije o napretku za BiH ukazano da su u ovim oblastima potrebni dodatni napori posebno sa regionalnog nivoa kako bi zemlje regiona uspješno preventovale i borile se protiv ovih oblika kriminala. S tim u vezi, Kurteš je učesnike foruma detaljno upoznao sa mjerama koje preduzima BiH i u ovoj oblasti. Između ostalog, kao primjer uspješne međunarodne saradnje istaknuta je velika akcija koju je MUP RS proveo sa policijom Švedske u januaru ove godine.

Ovaj značajni ministarski skup iduće godine biće održan u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Luksemburgom koji će tada biti zemlja predsjedavajuća EU. 

izvor: Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete
Blog