EU integracije BiH

IPA II: 165.8 miliona evra za podršku reformskim naporima u Bosni i Hercegovini

EU planira podržati sektorske reforme u iznosu od 165.8 miliona evra u sljedećim sektorima: demokratija i upravljanje; vladavina prava i osnovna prava; konkurentnost i inovacije: lokalne razvojne strategije; te obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

Evropska komisija je 15. decembra usvojila Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu.

Dokumentom se utvrđuju prioriteti za finansijsku podršku Evropske unije za period 2014-2017, s ciljem pružanja podrške Bosni i Hercegovini na njenom putu ka evropskim integracijama. EU planira podržati sektorske reforme u iznosu od 165.8 miliona evra u sljedećim sektorima: demokratija i upravljanje; vladavina prava i osnovna prava; konkurentnost i inovacije: lokalne razvojne strategije; te obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

Sredstva će biti dostupna putem Instrumenta predpristupne pomoći (IPA II). Vlasti Bosne i Hercegovine su bile uključene u utvrđivanje ključnih oblasti koje će imati najveće koristi od ove pomoći. U ovom procesu konsultovani su Evropski parlament i države članice EU, kao i organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije i finansijske institucije. Komisija je spremna proširiti IPA podršku i na druge sektore, uključujući i one u kojima je dodjela dodatnih sredstava opravdana, kada Bosna i Hercegovina usvoji relevantne državne strateške dokumente.   

"Ova pomoć stiže u veoma važno vrijeme za Bosnu i Hercegovinu. Njome će se podržati obnovljeni pristup Evropske unije kao i provedba reformi koje će imati direktan učinak na građane i pomoći državi da krene naprijed na svom putu ka EU,“ izjavio je evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn.

autor: Frontal

 

Komentari
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete
Blog