Radnička prava i pravo na rad

INFOGRAFIKA: Radnička prava i pravo na rad

Ova infografika je nastala kao rezultat projekta “Radnička prava i pravo na rad - dvije strane istog novčića”.

Predstavljeni su izdvojeni podaci dobijeni od zvaničnih institucija i relevantnih sagovornika, a koji su tokom prethodnih osam mjeseci objavljeni u 12 tematskih priča. Cilj infografike jeste kreiranje opšte slike o položaju današnjeg radnika u BiH društvu, dok za tačnost podataka su odgovorni njihovi autori.


Komentari
Twitter
Anketa

Da li biste prije radili u javnom preduzeću za 1000 KM ili u privatnoj firmi za 1500 KM?

Rezultati ankete
Blog