Anketa

Rezultati Frontal ankete: Da li biste podržali povećanje cijene struje, ako bi to pomoglo da se spasi RITE Gacko?

U posljednjoj anketi pitali smo vas da li biste podržali povećanje cijene električne energije, ako bi to pomoglo da se spasi RITE Gacko?

O anketi se izjasnilo 37 čitalaca, od čega je za potencijalno povećanje cijene električne energije bilo njih 4, dok je protiv bilo 33 učesnika u anketi. 

Autor: Frontal
Komentari
Blog