Anketa

Rezultati Frontal ankete: Da li smatrate da predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH rade na štetu interesa Srpske?

U anketi objavljenoj na našem portalu 1.10., pitali smo vas da li smatrate da predstavnici RS u bh. institucijama rade na štetu interesa Srpske?

Svoje mišljenje je dao 61 učesnik u anketi, a dobijeni rezultati pokazuju da većina ljudi misli da predstavnici RS u Sarajevu ne rade na štetu Srpske, njih 34. dok 24 učesnika u anketi misli upravo suprotno. Troje čitalaca nemaju mišljenje o ovoj temi. 

Autor: Stefan Blagić

 

Komentari
Blog