Da li znate?

Višak zaposlenih i u opštinskoj upravi Novi Grad

Od 64 lokalne zajednice u Republici Srpskoj, njih 62 imaju prekomjeran višak zaposlenih. Među njima je i opština Novi Grad.

Prema ranijim podacima Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS u lokalnoj administraciji u Srpskoj višak je oko 1.900 činovnika, a ovaj podatak bi mogao biti i veći.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine opština Novi Grad je imala 43.104 stanovnika, a prema popisu iz 2013. godine 25.240 (Republički zavod za statistiku RS).

Opština Novi Grad ima 4.000 zaposlenih. Prosječna bruto plata je 1.186 KM a neto 723 KM.

U opštini Novi Grad, prema podacima dobijenim iz opštinske uprave a do kojih smo došli u našim istraživanjima, u izbornoj 2016. godini ukupan broj zaposlenih je bio 143. Brojke same po sebi ništa ne govore, osim ako se uzme u obzir da je samo u drugoj polovini 2016. godine zaposleno 18 novih radnika.

Prema Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi optimalan broj zaposlenih radnika bi trebao biti 75.

Da će morati da se riješe viška radnika svjesni su i u opštinskoj upravi Novi Grad, koji su potvrdili da imaju višak radnika i da je zadnja sistematizacija usvojena 2016. godine.

 

Frontal

 

 

Twitter
Anketa

Čega se u ovom trenutku najviše plašite?

Rezultati ankete
Blog