Da li znate?

Opština Ugljevik: Na državne jasle pred izbore

Svjedoci smo da pred izbore ili neposredno pred njih, cvijeta zapošljavanje partijskih kadrova. Konkursi se masovno otvaraju, obećavaju se na ovaj ili onaj način nova radna mjesta, povećana je i potražnja za partijskim knjižicama a sve u svrhu zapošljavanja.

I dok je narodu Republike Srpske prijeko potreban posao, političarima su prijeko potrebni glasovi i dobijanje izbora. Tako da na kraju, partijska knjižica postaje moćnija i od diplome. Tako, dok smo se nekada ponosili fakultetskim diplomama, danas se prije ističe pripadnost partiji nego stepen obrazovanja i radne kvalifikacije, jer kako bismo se drugačije domogli „državnih jasli“.

Jedna od takvih opština u Republici Srpskoj koja ima višak radnika je i opština Ugljevik. 

Opština Ugljevik je prema popisu stanovništva iz 1991. godine imala 25.587 stanovnika, a prema popisu iz 2013. godine ima 15.118. 

Prema broju stanovnika i Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi, opštinska uprava Ugljevik bi trebala da ima 45 zaposlenih. No, ovaj broj je drastično veći. Broj zaposlenih u opštinskoj upravi u izbornoj 2016. godini je bio 113. Prema podacima opštinske uprave do kojih smo došli u istraživanjima, navodi se da imaju optimalan broj zaposlenih i da je zadnja sistematizacija usvojena 2015. godine.

U izbornoj 2016. godini zaposleno je 7 novih radnika, i to po Ugovoru na određeno vrijeme 3 a prema Ugovoru o pripravničkom stažu 4. Iako se ne radi o velikom broju novozaposlenih, sama činjenica se radi o manjoj opštini u Republici Srpskoj i broj od 7 novih radnika je velik.

I u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS napravili su preliminarni spisak opština koje imaju višak radnika a među tim opštinama je i Ugljevik. 

Umjesto da načelnici rade na smanjenju broja zaposlenih u administraciji, oni taj broj konstantno povećavaju a naročito pred izbore. Ostaje pitanje da li će se do kraja 2019. godine uspjeti riješiti situacija sa viškom zaposlenih u administraciji u Republici Srpskoj, do kada im je određen rok.


Frontal
 
Twitter
Anketa

Čega se u ovom trenutku najviše plašite?

Rezultati ankete
Blog