Da li znate?

„Pošteno“ izborno zapošljavanje u Gradišci?

„Legalno“ ili bolje reći „pošteno“ zapošljavanje u opštinskim, odnosno gradskim upravama, je učestala pojava na našim prostorima a posebno u vrijeme izbora. Da ironija bude veća, niti se radi o poštenom a još manje o legalnom zapošljavanju.

Nažalost, često smo svjedoci toga da nositelji političkih funkcija prije a i poslije izbora, dijele pozicije u javnoj upravi smatrajući to izbornim plijenom. Naravno, pri tome ne misleći da je tu išta sporno i loše. Postavlja se samo pitanje do kada će ljudi u Republici Srpskoj živjeti samo za izborne godine, u nadi da će obući „državno odijelo“.

Gradiška je takođe jedna od opština u Republici Srpskoj u kojoj je, kao i u mnogim drugim opštinama i gradovima, cvjetalo izborno zapošljavanje.

Izborne 2016. godine u opštini Gradiška je došlo do promjene vlasti. Tako je na mjesto načelnika došao Zoran Adžić (SNSD), koji je zamijenio dotadašnjeg načelnika Zorana Latinovića iz SDS-a. I dok je nova vlast optuživala staru vlast da su zapošljavali stranački podobne radnike te da su otpuštali radnike koji nisu pripradnici njihove stranke, situacija se ni do danas nije promijenila. 

U opštinskoj upravi u Gradišci zaposleno je ukupno 194 radnika, podaci su opštinske uprave a do kojih smo došli u našim istraživanjima. Iz uprave su naveli da je to optimalan broj radnika i da je zadnja sistematizacija usvojena u junu 2017. godine.

Naravno, daleko je to od optimalnog. U opštinskoj upravi opštine Gradiška je višak 46 radnika. Prema broju stanovnika (49.196) i vodeći se Zakonom o lokalnoj upravi i samoupravi kojim se predviđa 3 službenika na 1.000 stanovnika, optimalan broj zaposlenih bi bio 148.

Samo u izbornoj 2016. godini u opštinskoj upravi u Gradišci zaposleno je 14 novih radnika, i to po Ugovoru na određeno vrijeme 6 i po Ugovoru o pripravničkom stažu 8, dok je u 2015. godini koja nije bila izborna zaposleno svega dvoje novih radnika.

 

Frontal 
Twitter
Anketa

Da li građani BiH koji prime vakcinu, treba da budu privilegovani (nesmetan odlazak na utakmice, pozorište, bioskop, nenošenje maski u zatvorenom prostoru), u odnosu na one koji nisu primili?

Rezultati ankete
Blog