Da li znate?

„Pošteno“ izborno zapošljavanje u Gradišci?

„Legalno“ ili bolje reći „pošteno“ zapošljavanje u opštinskim, odnosno gradskim upravama, je učestala pojava na našim prostorima a posebno u vrijeme izbora. Da ironija bude veća, niti se radi o poštenom a još manje o legalnom zapošljavanju.

Nažalost, često smo svjedoci toga da nositelji političkih funkcija prije a i poslije izbora, dijele pozicije u javnoj upravi smatrajući to izbornim plijenom. Naravno, pri tome ne misleći da je tu išta sporno i loše. Postavlja se samo pitanje do kada će ljudi u Republici Srpskoj živjeti samo za izborne godine, u nadi da će obući „državno odijelo“.

Gradiška je takođe jedna od opština u Republici Srpskoj u kojoj je, kao i u mnogim drugim opštinama i gradovima, cvjetalo izborno zapošljavanje.

Izborne 2016. godine u opštini Gradiška je došlo do promjene vlasti. Tako je na mjesto načelnika došao Zoran Adžić (SNSD), koji je zamijenio dotadašnjeg načelnika Zorana Latinovića iz SDS-a. I dok je nova vlast optuživala staru vlast da su zapošljavali stranački podobne radnike te da su otpuštali radnike koji nisu pripradnici njihove stranke, situacija se ni do danas nije promijenila. 

U opštinskoj upravi u Gradišci zaposleno je ukupno 194 radnika, podaci su opštinske uprave a do kojih smo došli u našim istraživanjima. Iz uprave su naveli da je to optimalan broj radnika i da je zadnja sistematizacija usvojena u junu 2017. godine.

Naravno, daleko je to od optimalnog. U opštinskoj upravi opštine Gradiška je višak 46 radnika. Prema broju stanovnika (49.196) i vodeći se Zakonom o lokalnoj upravi i samoupravi kojim se predviđa 3 službenika na 1.000 stanovnika, optimalan broj zaposlenih bi bio 148.

Samo u izbornoj 2016. godini u opštinskoj upravi u Gradišci zaposleno je 14 novih radnika, i to po Ugovoru na određeno vrijeme 6 i po Ugovoru o pripravničkom stažu 8, dok je u 2015. godini koja nije bila izborna zaposleno svega dvoje novih radnika.

 

Frontal 
Blog