Da li znate?

Opština Šamac: Koliko je zaposlenih u opštinskoj upravi?

Da je naša javna administracija glomazna jasno je svima ali koliko je tačno zaposlenih višak, to se međutim ne zna.

Ne zna se čak ni tačan broj ukupno zaposlenih jer je upitno koliko su tačni podaci koje javnost dobija, iako stalno ističu kako je sve transparentno i po zakonu.

Opština Šamac je prema posljednjem popisu iz 2013. godine imala 16.308 stanovnika, podaci su Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Prema podacima opštinske uprave Šamac do kojih smo došli u toku istraživanja, ukupan broj zaposlenih u opštinskoj upravi u izbornoj 2016. godini je iznosio 96. Navode i to da je ovo optimalan broj radnika predviđen sistematizacijom i da je posljednja sistematizacija usvojena u avgustu 2017. godine.

Prema Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi i prema broju stanovnika opštine Šamac, optimalan broj zaposlenih u opštinskoj upravi bi trebao iznositi oko 50. Ko se kakvom računicom i Zakonom vodi, nismo sigurni, ali sigurno je da opštinska uprava Šamac ima višak zaposlenih.

U 2016. godini je u opštinskoj upravi Šamac ukupno zaključen 81 ugovor o djelu, 31 osoba je potpisala iste, pa su tako pojedine osobe potpisivale i po dva ili više ugovora u toku godine. Ugovore na određeno vrijeme potpisale su 4 osobe, dok je ugovore na neodređeno vrijeme potpisalo 10 osoba.

Prema istraživanjima koje je sprovela Pro Educa centar za edukaciju, opština Šamac je u oktobru izborne 2016. godine na platnom spisku imala čak  oko 300 dodatnih ljudi kojima su isplaćivane prosječne naknade u iznosu od 80 do 150KM.

Izborne 2016. godine u opštini Šamac je došlo i do promjene vlasti, pa je u fotelju načelnika zasjeo NDP-ovac Đorđe Milićević koji je funkciju preuzeo od SNSD-ovca Save Minića.

(Foto: Savo Minić - SNSD)

Na kraju, ostaje nada da će nova administracija promijeniti dosadašnju praksu zapošljavanja, restruktuisati opštinsku upravu koja će biti manja i učinkovitija.

 

Frontal
 
Blog