Da li znate?

Koliki je birokratski aparat u Hercegovini?

Da je sadašnji sistem u zemlji koja je na samom evropskom dnu loš, neodrživ i da ga treba mijenjati jasno je svima.

Primarni cilj je da država bude efikasna i da pruži sve one usluge koje treba. Ali kako da bude efikasna i funkcionalna pored ogromnog broja zaposlenih u administraciji koji su politički podobni a ne sposbni. 30% zaposlenog stanovništva u Bosni i Hercegovini je na državnim jaslama, i to u javnoj upravi.

Problem ogromne administracije, odnosno viška zapolesnih u javnom sektoru velika je kočnica za BiH. Građani Hercegovine državni posao vide kao jedini siguran posao, za razliku od nesigurnog tržišta rada u kojem kompanije preko noći propadaju. Dakle, državne jasle su ipak privilegija a do njih je najlakše doći u izbornim godinama. "Izborno" zapošljavanja je u našoj državi učestala i normalna pojava, kada nosioci političkih funkcija dijele pozicije kako bi sebi osigurali izbornu pobjedu.

Lidersku poziciju u Bosni i Hercegovini po višku administracije drži Hercegovina. I kako smo već ranije pisali, grad Trebinje je jedan od neslavnih rekordera u Republici Srpskoj po višku zaposlenih gdje je višak 150 radnika. Neslavni rekorder među opštinama je Gacko gdje je višak 127 radnika, a zatim ih slijedi Bileća. Izgleda da je luksuz na državnim jaslama izuzetno popularan u Hercegovini, gdje je očito da se pretjeralo sa brojem uhljebljenih u i onako preglomaznom administrativnom aparatu.

Prema podacima do kojih smo došli u toku naših istraživanja samo u Trebinju je u septembru izborne 2016. godine zaposleno 25 novih radnika, u oktobru 27 i u novembru iste godine 11 novih radnika, dok je Gacko izbornu pobjedu ponijelo na krilima pripravnika pa je tako u 2016. godini zaposleno 44 pripravnika. Do podataka o zaposlenima u opštinskoj upravi Bileća nismo uspjeli doći, jer nam iz uprave niti nakon nekoliko mejlova niko nije odgovorio. Podatke o broju zaposlenih  takođe nismo dobili ni od opštinskih uprava Nevesinje, Berkovići i Ljubinje.

Uprkos tvrdnjama Lejle Rešić, ministra uprave i lokalne samouprave RS, da se višak radnika uglavnom javlja u Hercegovini, iz ovih lokalnih zajednica navode da imaju optimalan broj radnika prema sistematizaciji radnih mjesta.

Idu nam novi izbori, samim tim i prilike za povećanje birokratskog aparata i nova zaposlenja. Šta će se dešavati, ostaje da vidimo. 


Frontal

Blog