EU integracije BiH

EU4Business - nova šansa za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju

U sjedištu Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini danas je predstavljen projekt “EU4Business” (Evropska unija za biznis), koji će do 2022. godine obezbijediti 16,1 i miliona eura koje će se utrošiti na podršku razvoju privatnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Prema riječim šefa Delegacije Evropske unije, Larsa Gunnara Wigemarka, cilj projekta je osnažiti poslovno okruženje u našoj državi i poboljšati postojeće stanje, potičući razvoj ekonomije kroz inovacije i omogućavanje neophodnih resursa za rast i razvoj. Ovaj je projekat samo nastavak podrške koju  Delegacija EU i SR Njemačka kontinuirano pružaju Bosni i Hercegovini i njenoj ekonomiji na putu članstvu EU, te se smatra nastavkom širih napora EU da podrži lokalni ekonomski razvoj u BiH: nadovezat će se na rezultate druga dva projekta EU – “Posjete lokalnim zajednicama” i “Inicijativa za lokalnu vlast”. EU4Business će ojačati kapacitete BiH za ekonomski rast i zapošljavanje kroz podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti na izvozno-orijentiranim sektorima, turizmu, poljoprivredno-prehrambrenom sektoru i rurarlnom razvoju. Direktni korisnici projekta bit će privatne kompanije, farmeri, budući poduzetnici, studenti i civilno društvo uopće.


"Često čujete primjedbe iz lokalnih zajednica da nema finacijskih resursa za razvoj, te da je teško, posebno malim i srednjim preduzećima. Ali, u BiH postoji veliki broj uspješnih privrednih subjekata. Mnogi ljudi na lokalnim nivoima naporno rade, ali nemaju pristup resursima. Osim toga, u BiH ne postoji dovoljno finansijskih resursa i zbog toga se moramo uključiti i pomoći. Želimo potaknuti uspješne priče u BiH. Stoga će program pokriti i ruralni razvoj, kao i oblast poljoprivredno-prehrambenog sektora. Bavit ćemo se i turizmom koji je važan za mnoge lokalne zajednice širom BiH. Princip supsidijarnosti je ono što slijedimo i namjera nam je resurse vratiti lokalnim zajednicama", kazao je Wigemark, te dodao da za sada RS ima nešto bolju strategiju nego Federacija koja se susreće sa više izazova obzirom na specifičnu organizaciju kantona. 

Christine Constanze Hohmann, ambasadorica Savezne Republike Njemačke u BiH naglasila je važnost projekta obzirom da se radi o pružanju konkretne pomoći na lokalnom nivou -  sve sa ciljem da se privuku investicije i stvore nova radna mjesta, što će biti dodatni podstrek za razvoj malih i srednjih preduzeća. Na koncu projekta očekuje se povećanje investicija na nivou kompanija, poboljšana poslovna uspješnost, ojačana poslovna konkurentnost, te stvaranje novih i zadržavanje postojećih radnim mjesta. Na taj način će privreda i poduzetništvo u našoj državi biti snažniji, a BiH bliža evropskim standardima i Evropskoj uniji. 

 

“Kada smo pokrenuli jedan mali njemački projekat prije nekoliko godina u 10 općina u BiH kako bi im pružili konkrentu pomoć i učinili njihove privrede konkurentnim, nismo se ni nadali da će nam se u drugoj fazi tom nastojanju pridružiti i Evropska unija, da ćemo uključiti i 20 novih općina i nove vidove pomoći i nove sektore. U BiH ima puno preduzeća koja nude kvalitetne proizvode i treba im mali podstrek kako bi bili uspješni na međunarodnim tržištima, bilo u formi savjeta ili kontakata sa firmama u inostranstvu”, rekla je Hohmann, istakavši da smatra da je BiH zemlja koja bi trebala biti članica EU, i pripada tržištu EU.

Institucije koje kreiraju mjere podrške za razvoj privatnog sektora u BiH imat će pomoć kroz ovaj projekat -  bić će im dostupni instrumenti za jačanje kapaciteta za dizaj, praćenje, te evaluaciju implementacije financijske podrške EU. Podrška za korisnike će biti omogućena kroz javne pozive za dostavljanje prijedloga projekata. Korisnici će proći kroz obuku koja će im omogućiti da što bolje iskoriste sve aspekte ovoga ambicioznog projekta koji će trajati 48 mjeseci. Od ukupne vrijednosti projekta, za bespovratna sredstva namijenjena domaćim firmama planirano je 10 miliona eura. Implementirat će se 100 projekata, otvoriti 80 novih biznisa, povećati izvoz, ali i prihodi od prodaje u turizmu i poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Istaknuto je da BiH ima kvalitetnu radnu snagu, dobre firme, ali da je najveći problem što u BiH još uvijek mnogi ne znaju kako pristupiti evropskim fondovima.

Direktorica Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) Brigitte Heuel-Rolf kazala je da je cilj projekat pomoći firmama da budu konkurentnije i inovativnije: “EU4Business je izvanredna prilika za domaće firme i institucije da apliciraju za dostupne grantove i da se fokusiraju na izvozne mogućnosti i jačanje konkurentnosti i inovativnih pristupa”, kazala je. 


Jedan od glavnih ciljeva projekta, po riječima rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu,  je približiti Bosnu i Hercegovinu evropskim standardima i Evropskoj uniji: „Program se ne fokusira na male stvari i zapravo je ambiciozan jer je izbor korisnika drugačiji”, rekla je Sinanoglu.

Projekat u trajanju od aprila 2018. do marta 2022. godine, zajednički će financirati Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1.1 milion eura), a provode ga GIZ, UNDP i ILO (Međunarodna organizacija rada) u suradnji sa domaćim institucijama.

 

Frontal/Majda Balić

 

Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete
Blog