EU integracije BiH

Napredak BiH u procesu evropskih integracija

Savjet za stabilizaciju i pridruživanje konstatovao je u petak u Briselu napredak BiH u procesu evropskih integracija nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u EU u februaru 2016. godine, kao i napredak u provođenju Zaključaka Savjeta iz septembra 2016. godine kojima se Evropska komisija poziva da dostavi mišljenje o osnovanosti zahtjeva koji je podnijela BiH.

Iz Savjeta ministara je saopšteno da su na današnjem sastanku zvaničnici EU i BiH razmotrili napredak u ključnim političkim, ekonomskim i pravnim kriterijima te provođenje reformske agende.

Sastanku na kojem je ponovljena evropska perspektiva BiH kao jedinstvene i suverene zemlje prisustvovali su predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić, ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda i ministar spoljnih poslova Igor Crnadak. 

Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo je uspostavljanje mehanizma koordinacije o pitanjima u vezi sa EU i izradu i predaju odgovora na Upitnik Evropske komisije kao ključne aktivnosti u procesu integracije u EU. 

Istaknuto je da je u proteklom periodu usvojen i niz strategija, čime su pokazani kredibilitet i jasna opredijeljenost svih institucija BiH da evropske integracije ostaju osnovni cilj zemlje. 

Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravio je inicijativu BiH za rješavanje pitanja borbe protiv terorizma i nastavak aktivnosti u sprečavanju i borbi protiv radikalizacije, kao i skidanje sa “sive liste” FATF-a u sklopu borbe protiv finansiranja terorizma. 

Kada je riječ o situaciji sa migrantima, na današnjem sastanku Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje ponovljena je važnost pojačane saradnje sa EU i susjednim zemljama u pitanjima upravljanja granicama i poboljšanja saradnje između bezbjednosnih agencija u BiH. 

Strateško opredjeljenje za nastavak integracije BiH u EU je potvrđeno i u Strategiji spoljne politike BiH za period 2018-2023. godine koju je usvojilo Predsjedništvo BiH. 

Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozvao je i na kontinuirano usklađivanje s deklaracijama EU i odlukama Savjeta u vezi s spoljnom i bezbjednosnom politikom. 

Zvizdić se u obraćanju osvrnuo na posvećenost BiH ispunjavanju obaveza iz preporuka za prioritetna područja koja su obuhvaćena politikom proširenja, a to su vladavina prava, reforma javne uprave, ljudska prava i temeljne slobode, borba protiv korupcije, borba protiv organizovaog kriminala i terorizma, kao i ekonomsko upravljanje i konkurentnost. 

Govoreći o aktuelnoj migrantskoj situaciji, Zvizdić je rekao da se intenzivno radi na podizanju kapaciteta za upravljanje migracijama, a naročito u dijelu koji se bavi radom s ranjivim grupama. U tom smislu, BiH radi na uspostavljanju mehanizma za vraćanje ilegalnih migranata u skladu sa standardima i politikama EU. 

On je rekao i da raduje činjenica da BiH učestvuje u mehanizmima i programima saradnje sa institucijama i agencijama Evropske unije, kao što je program sa Fronteksom u cilju jačanja saradnje i partnerskih odnosa radi iznalaženja zajedničkih odgovora na ovo pitanje koje je istinski globalnog karaktera, i kao takvo zahtijeva tijesnu i koordiniranu saradnju. 

“Za BiH je od vitalnog značaja da prije kraja mandata ovog sastava Evropske komisije, u duhu teme proširenja i ohrabrujućih poruka i signala koje dobijamo iz EU, obezbijedimo narednu etapu u procesu evropskih integracija”, rekao je Zvizdić. 

Predsjedavajući Savejta ministara je ukazao da postoji podrška građana BiH s obzirom da više od 75 odsto ispitanih na cijeloj teritoriji zemlje želi članstvo u EU.

 

Izvor: srna

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Twitter
Anketa

Da li stanovnicima Republike Hrvatske treba uvesti karantin u trajanju od 14 dana pri ulasku u BiH kao što je Hrvatska uvela stanovnicima BiH?

Rezultati ankete
Blog