Redakcijski komentar

Frontal bez političkog marketinga

Poštovani čitaoci Frontala,

Odlukom uredništva, na vašem i našem Frontalu tokom predizborne kampanje, počevši od 07.09.2018. godine a završno sa danom izbora, neće biti nikakve vrste političkog marketinga, a time ni plaćenih oglasa političkih stranaka, banera, plaćenih intervjua sa već viđenim kandidatima i funkcionerima iz političkog života u BiH, kao ni ispraznih i otužnih stranačkih saopštenja.

Mišljenja smo, da je protekle četiri godine bilo sasvim dovoljno vremena, prostora i mogućnosti za sve političke aktere u BiH ne samo da kažu, već i da svojim djelima potvrde vrijednosti za koje se, barem deklarativno, zalažu.

Većina njih je u toj misiji zakazala i  iznevjerila građane i svoja obećanja. 

Stava smo, da je približno 20 miliona našeg i vašeg, budžetskog novca koji se na godišnjem nivou uplaćuje političkim partijama u BiH sramotno visoka cifra, te da ne želimo biti dijelom raspodjele tog i takvog “kolača”.

Sa ljudskim i finansijskim resursima kojima raspolažemo, a u skladu sa vrijednostima koje se trudimo promovisati, uvjereni u njihovu društvenu opravdanost i korist, našu misiju nastavićemo ispunjavati. 

U tom pravcu, Frontal će u narednom periodu raditi još aktivnije i dati dodatni prostor ličnostima, idejama, projektima i društveno-političkim događajima za koje budemo smatrali da zaslužuju pažnju javnosti.

Sa zahvalnošću i poštovanjem,

Vaš Frontal

Blog