Intervju

Đorđe Milićević: Glavni zadatak vratiti Šamac u red srednje razvijenih opština!

“Privlačenje investitora, oživljavanje privrede i nova radna mjesta” glavni su priortiteti načelnika opštine Šamac, Đorđa Milićevića. Jedan od rijetkih načelnika koji veliki dio svog vremena provodi na terenu i sa narodom, u intervjuu za Frontal ističe da je za skoro dvije godine koliko je na čelu opštine Šamac zadovoljan učinjenim i da građani cijene njegovu borbu i želju za pomakom u toj opštini.

FRONTAL: Gospodine Milićević, skoro su dvije godine od kada ste na čelu opštine Šamac. Da li ste zadovoljni postignutim?

MILIĆEVIĆ: U novembru mjesecu će biti dvije godine od kada sam došao na mjesto načelnika opštine Šamac, i sam se ponekada zapitam kada su prije prošle dvije godine mandata, ali kada ste na funkciji prvog čovjeka jedne lokalne zajednice onda vrijeme vrlo brzo prolazi. Da li sam zadovoljan postignutim do sada je jedno pitanje, a drugo koje se nameće je da li su građani opštine Šamac zadovoljni i to ćete morati njih da pitate. Jedan sam od načelnika koji je konstantno na terenu i konstantno je sa ljudima u svim Mjesnim zajednicama naše opštine. Čini mi se da su ljudi generalno gledajući zadovoljni jer shvataju probleme koje sam naslijedio i cijene tu borbu i želju za pomakom. 


Ne mogu reći da sam potpuno zadovoljan sa stanjem u opštini ali mogu reći da sam u potpunosti  zadovoljan do sada učinjenim u svakoj oblasti, jer su vidljivi  pomaci u odnosu na prethodni period. Glavni priroiteti koje sam odredio na samom početku mandata bili su, kao prvo početak investiciong ciklusa, privlačenje investitora, “oživljavanje” privrede, nova radna mjesta. I tu danas imamo ulaganja od preko 6,5 miliona maraka novih investicija i imamo preko 100 ljudi zaposlenih. Drugi prioritet jeste bio infrastrukturno uređenje opštine sa akcentom na naseljeno mjesto Šamac i  iako imamo još dosta posla tu, mogu reći da imamo dosta pomaka jer grad danas ima jedan sasvim drugačiji infrastrukturni izgled u odnosu na period od prije dvije godine, a koji smo postigli kroz uređenje grada,  uređenje fasada, asfaltiranje ulica. Kao treći zadani prioritet jeste nova  socijalna politika u okviru koje imamo niz novih mjera u domenu  pronatalitetne politike i podrške porodicama, podrške studentima.

FRONTAL: Koji su to izazovi i poteškoće sa kojima se najviše susrećete u svom radu?

MILIĆEVIĆ: Kada je riječ o posljedicam sa kojim se susrećem u radu to su prije svega posljedice naslijeđenog teškog finansijskog stanja, gdje treba napomenuti da sam opštinu zatekao sa dugom od 12 miliona i šest stotina hiljada maraka na nepunih 7 miliona godišnjeg Budžeta opštine, i to je u suštini bila prva prepreka u mom radu a ona nas prati ove dvije protekle. Međutim uprkos tome, moram naglasiti da se jedan od najznačajnih pomaka ogleda u tome da smo izvršili finansijsku konsolidaciju opštine na način da smo restruktuirali postojeći dug na duži vremenski periodu uz nižu kamatnu stopu i izmirili sve obaveze po osnovu emisije obveznica koje su prijetile da ugroze normalno funkcionisanje opštine. Pored toga, imali smo u potpunosti jedan zapušten grad i opštinu, zatim veliki broj nenaplativih potraživanja  i ono što je posebno bitno jeste veliki broj nezaposlenih ljudi i svakako tendencija odliva stanovništva, što je generalno problem u cijeloj Republici Srpskoj, a tako i u opštini Šamac.

FRONTAL: Opština Šamac spada u nerazvijene jedinice lokalne samouprave. Koji su glavni razlozi takvog stanja?

MILIĆEVIĆ: Kada je riječ o opštini Šamac ona i po broju stanovništva i po teritoriju koju zauzima spada u red srednjih opština u Republici Srpskoj, a kada je riječ o razvoju ona u proteklih 10 godina spada u red nerazvijenih opština i jedan od glavnih zadataka koje sam pred opštinski menadžment postavio jeste da Opštinu Šamac vratimo u red srednje razvijenih. Razloge za takvo stanje treba tražiti u činjenici da je ovo opština koja je u predratnom periodu, a naravno i poslije rata, zapostavila svoje glavne potencijale gdje prvenstveno mislim na povoljan geografski položaj, razvoj krupnih poljoprivrednih gazdinstava  i poljoprivredne proizvodnje, i ono što posebno želim istaći a to je svakako dugi niz godina iza mene nepostojanje jasne vizije razvoja opštine. 

Danas mogu reći, da kada je riječ i o poljoprivredi a i privredi poduzeli smo niz koraka koji imaju za cilj da ostvarimo redovnu podršku poljoprivrednim proizvođačima u smislu redovne isplate podsticaja za poljoprivredu , te ove godine iznos koji se smo izdvojila za podsticaja je 120.000 KM. Ono što je posebno bitno jeste da smo ove godine imali značajna investiciona ulaganja, posebno u trgovinskoj djelatnosti. Dvije investicije od kojih izdvajam izgradnju trgovačkog centra „BINGO“ ukupne površine  14.000 metara kvadratnih gdje je vrijednost investicije preko 4,5 miliona KM a gdje je zapošljeno novih 50 radnika. Takođe, druga investicija koja je u toku  jeste izgradnja tržnog centra „ĐURIĆ“, vrijednost je 2,5 miliona maraka a koji će dodatno zaposliti 25 ljudi. Dakle, malim ali sigurnim koracima nastojimo da privredni ambijent unaprijedim. U naredne dvije godine, a naročito u domenu proizvodne djelatnosti očekujem da ću i sa aspekta svog geografskog položaja i sa aspekta podsticaja koje daje opština Šamac napraviti krupne iskorake u smislu privlačenja ozbiljnijih investitora. Dakle, sa tim dijelom mogu biti zadovoljan, jer ako kažem da je u proteklih godinu dana broj zaposlenih povećan za oko 5 %, što svakako nije dovoljan ali svakako značajan pomak.

FRONTAL: Da li ste zadovoljni podrškom koju dobijate sa entitetskog nivoa za razvojne projekte na nivou vaše lokalne zajednice? Koji su to značajniji projekti koji su realizovani u opštini Šamac?

MILIĆEVIĆ: Što se razvojnih projekta tiče, potrebno je napomenuti da i u perodu kada sam se kandidovao za mjesto načelnika opštine Šamac, a potpuno svjestan potreba za infrastrukturnim ulaganjima koja u velikoj mjeri prevazilaza mogućnosti opšinskog Budžeta, jedno od obećanja građanima jeste da ćemo pokušati da što veći dio sredstava povučemo sa viših novoa vlasti i mogu reći da sam sa tim u popunosti zadovoljan. Služba za lokalno ekonomske razvoje tome najviše doprinosi u opštni, koja ima zadatak da priprema projekte, i mogu reći da u ovom momentu imamo veliki broj pripremljenih razvojnih projekata. Takođe, ova Služba prilikom izrade projekata pomaže i svim nevladinim udruženjima i organizacijama kako bi mogli kvaltetnim projektima aplicirati za sredstva sa viših nivoa vlasti. U protekle dvije godine, privukli smo značajan dio sredstava od strane Savjeta ministara BiH  a koje se posebno odnosi na nevladin sektor gdje su nam odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 200.000 KM. Kada je riječ o Vladi Republike Srpske moram reći da su nam u okviru podrške infrastruktirnim projektima odobrena dva projekta a to je izgradnja obdaništa u Mjesnoj zajednici Obudovac u iznosu od 200.000KM i asfaltiranje i uređenje ulica u naseljenom mjestu Šamac takođe u vrijednosti od 200.000KM. Naravno, da sa ovim nisam u poptnosti zadovoljan i da to može mnogo više i bolje, a ono što sam istakao na početku svog mandata jeste da je moj zadatak da budem načelnik svih građana opštine Šamac, prevaziđem određene  stranačke sege koje u politici postoje a to podrazumijeva intezivnu saradnju sa svim nivoima vlasti. Očekujem i u naredne dvije godine da će određeni broj infrastrukturnih projekata biti podržani od strane Vlade RS i Savjeta ministara BiH.

FRONTAL: Koje su osnovne prepreke punom razvoju potencijala koje opština Šamac nesumnjivo ima? I koji je to najveći potencijal koji ova opština ima?

MILIĆEVIĆ:  Najveće prepreke razvoju opštine Šamac  u ovom momentu jeste svakako odliv stanovništva sa područja naše opštine, zatim dugi niz godina nepostojanje jasne vizije i strategije privrednog razvoja opštine Šamac, jer je Šamac propustio niz šansi u proteklom periodu da postane jedan ozbiljni privredni centar obzirom da ima jako povoljan geografski položaj, blizinu autoputa, da ima Luku, željeznicu a to malo koja opština u jugoistočnoj Evropi ima. S tim u vezi, ako vam kažem da Šamac u narednom periodu vidim prije svega kao trgovački i privredni grad iz kog mladi ljudi neće odlaziti onda se mogu nadovezati na drugi dio pitanja a to je šta to opština Šamac nudi kao najveći potencijal?! Svakom novom investitoru na području opštine Šamac nudimo podsticaj po zaposlenom novom radniku, podsticaj za nabavku nove opreme i mašina za rad i mnoge druge pogodnosti. Ono što pored ovih naših lokalno ustanovljenih podsticaja fali jeste finansijska podrška od strane države i očekujem da će se to u vremenu koje dolazi promijenti. Svaki investitor koji je u ove protekle dvije godine došao na područje naše opštine je bio zadovoljan jer je sve potrebne dozvole i informacije dobio u najkraćem vremenskom roku. Na taj način šaljemo jednu drugačju sliku o opštini Šamac i očekujem da će uz mnogo truda i rada od strane mene kao načelnika i mojih saradnika, pomaci biti sve veći u narednom periodu. Kada je riječ i o našim uspjesima u protekle dvije godine moram izdvojiti da činimo sve da ovaj grad koji leži na dvije rijeke dobije jedan ljepši izgled. Tome svakako doprinosi i to da smo bespovratnim grant sredstvima dodatno opremili naša Javna preduzeća, „Vodovod i kanalizaija“ i komunalno preduzeće „Slobodna zona“. 

FRONTAL: Demografska slika u čitavoj BiH je sve gora gdje na žalost ni opština Šamac nije izuzetak. Šta opština na čijem ste čelu poduzima u pravcu otvaranja ka mladim ljudima i stvaranju uslova za njihov puni nagažman u oviru vaše lokalne zajednice? 

MILIĆEVIĆ: Što je u pitanju manja lokalna zajednica to su demografska kretnja sve izraženija a to nije mimoišlo ni opštinu Šamac, pogotovo kada se uzme u obzir da je onda grančina opština sa republikom Hrvatskom. Pitanje generalno loše demografske slike na novu Republike Srpske su pitanja na koja moramo posebno obratiti pažnju. Mjere na lokalnom nivou pored već navedenih u domenu privrednog razvoja jedan od ključnih jeste nova socijalna politika koju smo počeli da provodimo u protekle dvije godine. Ona se ogleda u sljedećem: trudimo se da pripravički i volonterski staž odradi što veći broj studenata koji su završili fakultete u protekle dvije godine, zatim opština Šamac izdvaja preko 100.000KM za stipendiranje studenata. Kada je riječ o porodici jednokratno pomažemo rođenje prvo, drugog, trećeg i svakog narednod djeteta, po prvi put prošle godine smo uveli finansijsku podršku vantjelesne oplodnje za mlade bračne parove sa područja naše opštine. Takođe, po prvi put ove godine smo uveli da svaka porodica sa četvero i više djece dobija redovnu mjesečnu pomoć, kao i da svaki prvačić jednokratno dobija 100KM, a od ove godine i porodice koje pored prvačića imaju još dvoje ili više djece školskog uzrasta pomažemo sa dodatnh 100KM. Dodao bih i pomoć porodicama djece sa posebnim porebama. Čitav niz mjera smo preduzeli u proteklom perodu kako bi smo bar na neki način ovo teško breme ovog vremena bar malo ublažili za porodice, djecu i studente na području naše opštine.

 


 

Autor: Danka Savić
 
Blog