Izgubljeni u tranziciji

Řeky Bosna a Sava protékají ale v Šamaci jako by se čas zastavil

Válečná pustošení a tranzitní proces neobešli ani obvod Šamac, který podle poslední kategorizace Vlády Republiky Srbské byl ze středně vyvinutého přemístěn do kategorie nevyvinutých lokálních společenství.


Důvod tohoto stavu, podle slov starosty pana Djordje Milićeviće, je skutečnost, že tento obvod v předválečném období, ale také po válce, zanedbal své hlavní potenciály, tzn. výhodnou zeměpisnou polohu, vývoj velkých zemědělských hospodářství a zemědělskou výrobu. Na území tohoto obvodu někdy bylo v provozu 7 hospodářských subjektů kteří dnes neexistují, přičemž tehdejší přístav na řece Sava dnes patří dějinám, a kromě válečných působení tomu ve velké míře přispěla privatizace která byla uskutečněna krajně podezřelým způsobem. 


Jako největší priority starosta Milićević zdůrazňuje „přitahování investorů, oživení hospodářství a nová pracovní místa“, přičemž je dnes podle jeho slov celkový obnos investicí na území obvodu 6,5 miliónů konvertibilních marek. Starosta Milićević zdůraznil že zastihl „těžkou finanční situaci v obvodě a dluh ve výši 12 miliónů šest set tisíc konvertibilních marek“.

Pan Pero Djukić, předseda správní rady Kajak Kanu Rafting klubu „Ušče“ z Šamace, který byl založen ze strany skupiny entuziastů a současně má 150 členů, říká že jsou největší problémy se kterými se stýkají skoro úplně stejné jako v jiných lokálních společenstvích a to jsou: neexistence finančních prostředků, nákup nového vybavení, reparace existujícího, a nedostatek závodníků, což pan Djukić obviňuje emigraci obyvatelstva z Šamace která je, jak říká, čím větší. On zdůrazňuje že Šamac má velké potenciály v turistickém ruchu, zvláště v letním, a v rybaření. 


Za účelem využití těchto turistických kapacit, podpora státní správy pod podmínkou že by vůbec existovala, není dostatečná. S tímto ve spojení, starosta Milićević zdůrazňuje, že pomoc která přichází ze státní a etnické úrovně není nasměrovaná pro vývoj turistických potenciálů.

To, že peněz pro vývojové projekty, infrastrukturu a sport zůstane velice málo či vůbec nic, přičemž ani kultura není v lepší pozici, potvrdil nám také předseda Kulturně uměleckého sdružení „Šamac“, pan profesor Mladen Radović. Toto sdružení má kolem 80 mladých lidí, a navzdory mnohým uznáním za jeho aktivity, hořlavým problémem je pro ně nedostatek finančních prostředků pro financování aktivit sdružení. Význam takovýchto kulturních sdružení pro Šamac je velký, a pan Radović považuje že investování do kultury a sportu nejen že je nezbytné pro vývoj jednoho obvodu, nýbrž je nezbytná potřeba, a přidává: „Proč není, nebo se nemůže vyřešit tato otázka je zapotřebí se zeptat těch kteří o tom rozhodují, ale bohužel v mnohých situacích a místech rozhodují lidé které sport a kultura nezajímají … vždy je toho dost na čemž je zapotřebí pracovat, a odpovědnost za to nese vždy lokální samospráva“. 


Špatná ekonomická situace, emigrace obyvatelstva a obecní apatie jsou důvodem stagnace když se jedná o vývoj Šamace. „Největší překážky vývoje obvodu Šamac v této chvíli je každopádně emigrace obyvatelstva z území našeho obvodu“, potvrdil nám během rozhovoru pan starosta Milićević a zdůraznil, že koná různé kroky za účelem boje pro zastavení emigrace obyvatelstva, jakož je odpracování čekatelské stáže, stipendia pro studenty, jednorázová pomoc při narození dítěte a zavádění podpory pro mimotělesné oplození pro mladé manželské páry. 

Vzhledem na takovouto situaci ve které se obvod Šamac nachází, na špatnou politickou a hospodářskou situaci v zemi, a nedostatek iniciativy jak na lokálních tak i na vyšších úrovních státní správy které by měly pohnout pozitivními procesy, v blízké budoucnosti se velké změny těžce můžou očekávat.


 

Frontal

 

 

 
Twitter
Anketa

Čega se u ovom trenutku najviše plašite?

Rezultati ankete
Blog