Izgubljeni u tranziciji

V Han Pijesak a trafiky těžké přežít

Další obec v Bosně a Hercegovině, která téměř zcela zničila přechodové body a zanechala opravdovou poušť. Současný počet obyvatel a jejich kupní síla nejsou schopny udržet ekonomicky ziskové obchody v žádné z místních komunit, takže poslední byla uzavřena před dvěma lety.


Hlavní hnací silou rozvoje tohoto nerozvinutého místního společenství by mělo být lesnictví, cestovní ruch a zemědělství. Tuto skutečnost potvrdil starosta obce Vlado Ostojić, který zdůraznil, že kvůli jeho přirozeným, klimatickým, reliéfním a jiným charakteristikám má Han Pijesak specifické komparativní výhody pro rozvoj zpracování dřeva. Obec Han Pijesak má významné architektonické a kulturní dědictví. Budovy z rakousko-uherského období, stejně jako přírodní a klimatické podmínky, podporují rozvoj zimní a lázeňské turistiky a v poslední době jsou populární etnický a venkovský cestovní ruch, věci jsou, jak říká vrchní, že již probíhají určité iniciativy a projekty. Lesnictví a zemědělství  jsou nositeli rozvoje, připomíná starostovi a uvádí, že více než 60% zaměstnanců Han Pijesak pracuje v těchto činnostech.


(Vlado Ostojić)

Vrchní, za ekonomickou situaci Han Pijesak obviňuje "celkovou politickou, společenskou a ekonomickou situaci za posledních třicet let" a uvádí, že "protože Han Pijesak byl malá menšina, negativní účinky byly více reflexní, protože neexistovala kritická masa k zastavení zavedených procesů" .

Příroda, která obklopuje tuto místní komunitu, je rájem na zemi a Han Pijesak je zvláštní místo jako místo pro vlky, medvědy a jeleny, takže zde je lovecké sdružení "Studena Gora", které má 140 lovců. V rozhovoru s prezidentem sdružení, Nikola Lazarevićem, jsme se dozvěděli, že mají vynikající spolupráci a podporu ze strany místních orgánů a organizují řadu aktivit, od výstavby loveckotechnických zařízení, loveckých domků až po pořádání výletů a shromažďování lovců.


(Lovecké sdružení "Studena Gora")

Život obyvatel každé místní komunity nemůže dosáhnout kvality a standardů, které by měly být bez rozvoje kultury a sportu. Pavle Golijan, učitel tělesné výchovy na základní škole Han Pijesak, a trenér ve fotbalovém klubu Han Pijesak - nejstarší sportovní kolektiv na území této obce, souhlasí. Domnívá se, že místní rozpočet přiděluje více nevinných prostředků pro mládež a sport a že nešťastná politika a "rozdělení na politické barvy" patří k dalším příčinám neustálého odchodu obyvatelstva.


(Pavle Golijan)

"Dokud politici a lidé na vysokých pozicích naší místní komunity nebudou společně sedět a nebudou spolupracovat na problémech naší obce, nikdo jiný nebude schopen vyřešit naše problémy," tvrdí Golijan, který jako trenér pracuje se třemi fotbalovými výběry, protože "Nikdo nebude pracovat pro 100-150 km za měsíc".

V Han Pijesaku není žádná mateřská škola, vzrušení prvního dne školy bylo cítilo jen 23 závodníků a Ministerstvo školství a kultury RS v létě poslalo žádost o schválení práce oddělení se sníženým počtem studentů na Krajském oddělení střední školy Vasilije Ostroški v Han Pijesak, kde bylo od plánovaných 20 zapsáno pouze 10 studentů do konce června 2018. 

Bohužel, to jsou čísla, která ukazují na bolest, se kterou demografické a každý jiný smysl konfrontuje Han Pijesak. Jak to zastavit, otázka je pro ty, kteří se zajímají. S rostoucím množstvím slibů se lidé, jako v Han Pijesaku a jinde, stále snižují.


 

Frontal

 

 

Twitter
Anketa

U kojoj državi su građani BiH najbolje živjeli?

Rezultati ankete
Blog