Svijet

5 načina kako tehnologija može da promjeni način rada u Indiji

Promjene su prilika za napredak, a tehnološki napredak ovu priliku pruža Indiji.

Transformacija poslovnih modela, proizvodnih procesa uz  tehnološka prilagođavanja i digitalizaciju su šansa da Indija unaprjedi poslovanje. 
Nove mogućnosti uključuju stvaranje produktivnijih i bolje plaćenih poslova, zatim prilagođavanje zanimanja tržištu rada, unaprjeđenje standarda života- što uključuje zaštitu na radu i pristup socijalnom osiguranju i zaštiti. 
Fondacija „Observer Research“ i Svjetski ekonomski forum su istraživali dinamiku oblikovanja budućnosti rada u Indiji i potrebe tržišta rada za 2022.godinu. U svrhu ovog projekta sprovedena su dva posebna istraživanja: Istraživanje koje je uključivalo 774 kompanija, od malih preduzetničkih firmi do onih koje zapošljavaju preko 25 000 ljudi i anketiranje  preko 5 000 mladih ljudi. Zahvaljujući rezultatima došlo se do 5 različitih modela za upotrebu novih tehnologija i digitalizacije kako bi se stvorila kvalitetnija budućnost rada u Indiji. 

Stvaranje novih poslovnih mogućnosti za postojeću radnu snagu

Uprkos rasprostranjenom mišljenju da će mašine i nove tehnologije zamijeniti radnike, kompanije u Indiji predviđaju otvaranje novih radnih mjesta. Neke od kompanija koje su učestvovale u istraživanju prijavile su skoro dvostruko veće angažovanje radnika nakon uvođenja novih tehnologja u posljednjih pet godina  u odnosu na one koje su smanjile broj zaposlenih. Dok za neka zanimanja radna mjesta nestaju, za druga zanimanja postoji povećana potražnja. 

Tehnologije mogu da unaprijede kvalitet rada i da povećaju kvantitet poslova u Indiji 

Indijsku ekonomiju karakteriše neformalni oblik zapošljavanja- rad na ugovor, honorarni rad, privremeni rad- koji obuhvata 92% zaposlenih. 

U Indiji većina poslodavaca nisu u zakonskoj obavezi da pruže socijalno osiguranje i zaštitu radnicima. Zajedno sa porastom interesovanja za nezavisne radnike i rastućim interesovanjem mladih za posao u digitalnom sektoru, javlja se potreba za novim modelima socijalne zaštite i pravima koja su direktno povezana sa pojedincima, a ne zaposlenima. 

Istraživanje je pokazalo da je vidljiv porast interesovanja za alternativne poslovne angažmane: 19% anketiranih firmi prijavilo je povećanje zaposlenja freelance-ra u protekloj godini. Novi način zaposlenja omogućava kompanijama fleksibilnost potrebnu za inovativnost i ubrzanu adaptaciju novim tehnologijama. Pozitivna strana je ta što su mladi zainteresovani za učešće u gig-ekonomijama kao glavnom izvoru prihoda. Ova percepcija neformalnog rada može da se pretvori u veliku prednost Indije. Da bi se to ostvarilo poslodavci moraju da omoguće veće plate radnicima i bolje uslove rada. 

Jednake mogućnosti za žene, mlade i druge marginalizovane grupe

Žene u Indiji učestvuju 17% u ostvarivanju bruto društvenog dohotka u Indiji, za razliku od većine drugih zemalja gdje se taj procenat kreće 35-40%. Procenat od 27% ženske radne snage je daleko ispod svjetskog prosjeka od 50%. Istraživanje je pokazalo da je u kompanijama koje su učestvovale u anketi odnos između mušaraca i žena zaposlenih je 1:10 u korist muškaraca. Poražavajuća je i činjenica da 37% kompanija ne želi da zaposli žene zbog predrasuda koje vladaju u Indiji. Zaposlenje žena kao i ostalih marginovanih grupa povećalao bi godišnji BDP za minimalno 27%.


Slika: Observer Research Foundation / World Economic Forum

Istraživanje je pokazalo i to da 64% mladih, starosne dobi između 15 i 30 godina, trenutno se ne školuju ili nisu zaposleni. Suočeni su sa brojnim barijerama na putu da pronađu željeno zaposlenje, kao što su dostupnost informacijama, loša procjena vještina i znanja koje posjeduju i nedostatak programa koji bi im omogućili da usavrše svoje vjštine. Online obuke predstavljaju idealnu priliku za nadogradnju znanja, za prilagođavanje vještina potrebama tržišta rada, te bržem i kvalitetnijem zaposlenju. 

Nove tehnologije mogu omogućiti Indiji jedinstvenu šansu da postane kompetentna na globalnom tržištu rada. Pomjeranjem rada sa farma, fabrika i iz kancelarije u digitalni prostor postaće moguće unaprijediti socijalnu zaštitu radnika i ekonomskog učešća žena i drugih marginalizovanih grupa.

Pravljenje specijalizovanog ekonomskog sistema u svrhu edukacija i prekvalifikacija radne snage

Tehnološke promjene  ne vode samo promjenama kada su u pitanju vrste posla, već i u radnim ulogama i zadacima. Ovo uključuje prilagođavanje vještina zaposlenih radnika kao i obuke za nezaposlene i bez radnog iskustva.  Čak 35% ispitanih kompanija je istaklo da je glavna barijera u usvajanju novih tehnologija, zapravo, nedostatak stručnosti zaposlenih, dok je 33% reklo da su im potrebni radnici sa novim radnim vještinama. Većina kompanija je spremnija da ovaj problem premosti tako što će organizovati dodatne obuke za svoje zaposlene, nego da zaposli nove ljude. Mladi ljudi koji se tek pojavljuju na tržištu rada su zainteresovani za unaprjeđivanje svojih vještina, čak 76%.  Značajne investicije u ljudske kapacitete postali su imperativ za poslodavce koji žele da unaprijede produktivnost. Pristup  obrazovanju i obukama omogućiće radnicima neometani prelaz na nova radna mjesta, tokom njihove karijere u skladu sa potrebama tržišta. Za realizaciju ovakvog sistema neophodan je razvoj adekvatnih programa vlade. Odgovornost za prekvalifikaciju i unaprjeđenje stručnosti radnika mora da preuzme i privatni sektor kroz pružanje programa obuke, mentorskih i savjetodavnih usluga. 

Anketirane kompanije su idetifikovale upotrebu tehnologija kao glavni faktor koji će imati pozitivan uticaj na razvoj biznisa u narednih pet godina, 64% je izrazilo zabrinutost zbog nedostatka stručnog kadra. Indija mora da pronađe način da smanji ove nedostatke kako bi ispunila puni potencijal u stvaranju novih radnih mjesta.

Ukoliko ovi modeli budu uspješni Indija će moći da stvori nove mogućnosti za zapošljavanje velike armije nezaposlenih ljudi, da poboljša uslove rada, unaprjedi produktivnost i ubrzati razvoj i socijalnu inkluziju. 

Ključna je saradnja između vlade, privatnog sektora i civilnog društva, kako bi se prilagodili tehnološkim promjenama lakše, uključujući političku, obrazovnu i poslovnu sferu društva. Mogućnosti koje donose tehnološke promjene su ogromne. Sada je preostalo Indiji da ih iskoristi na najbolji nači.

 
Izvor: World Economic Forum 
 
 
 
Twitter
Anketa

Да ли ћете искористити туристички ваучер?

Rezultati ankete
Blog