Nauka

U EU 25% velikih preduzeća koristi robote

U 2018, 7% preduzeća u Evropskoj uniji koja zapošljavaju najmanje 10 osoba, koristilo je industrijske ili servisne robote, pokazala su istraživanja Eurostata.

Velika preduzeća koja zapošljavaju više od 250 osoba koriste robote mnogo više (25%) nego srednja preduzeća koja zapošljavaju od 50 do 249 osoba (12%) ili mala preduzeća koja zapošljavaju od 10 do 49 osoba (5%).

Najveći udio preduzeća koja koriste industrijske ili servisne robote zabilježen je u Španiji (11%), Danskoj i Finskoj (10%) i Italiji (9%). Najniži udio zabilježen je na Kipru (1%), Estoniji, Grčkoj, Litvaniji, Mađarskoj i Rumuniji (sve 3%).

Preduzeća češće koriste industrijske robote (5%) od servisnih robota (2%). Industrijski roboti se najčešće koriste u proizvodnom sektoru (16%), a servisni roboti u proizvodnji i trgovini na malo (4%).

Preduzeća koriste servisne robote uglavnom za sisteme upravljanja skladištima (44% preduzeća koriste servisne robote), zatim transport ljudi ili robe (22%), poslove čišćenja ili odlaganja otpada, kao i montažne radove (po 21%).

Roboti se sastoje od nekoliko komponenti, kao što su mehanička struktura, senzori, kompjuter i kontrolna jedinica. Prema njihovoj namjeni, mogu se svrstati u industrijske i servisne robote. Dok se industrijski roboti uglavnom koriste u industrijskoj automatizaciji i obavljaju svoje zadatke u jasno strukturisanim okruženjima sa vanjskim zaštitnim mjerama, servisni roboti imaju određeni stepen autonomije i sposobnost da rade u složenim okruženjima koja mogu zahtijevati interakciju s osobama, objektima ili drugim uređajima.

 

Izvor: ec.europa.eu

Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete
Blog