Republika Srpska

Spoljnotrgovinska razmjena Srpske u 2018. devet milijardi KM

Vlada Republike Srpske na današnoj 7. sjednici usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-decembar 2018. godine.

Republika Srpska je u 2018. godini ostvarila veoma pozitivne pokazatelje spoljnotrgovinske razmjene, naročito kada je izvoz i pokrivenost uvoza izvozom u pitanju, koji su najveći u posmatranih 12 godina, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Od pokazatelja koji imaju pozitivna kretanja iz prethodne godine, možemo izdvojiti rekordnu pokrivenost uvoza izvozom, koja je iznosila 71,72%, rekordan izvoz, koji je iznosio preko 3,5 milijardi KM i dalji rast obima spoljnotrgovinskog prometa, koji je prvi put blizu 9 milijardi KM.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske u 2018. godini iznosio je 8.957.813 hiljada KM i za 7,48% je veći nego u 2017. godini. Ovakva praćenja predstavljaju važan izvor podataka za ekonomske analize i projekcije ekonomskog razvoja i rasta. Republika Srpska ima najveći obim spoljnotrgovinske razmjene sa zemljama Evropske unije, koje u ukupnom spoljnotrgovinskom prometu  učestvuju sa 60,10% i države CEFTA-e koje učestvuju sa 19,07%. 

Republika Srpska je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu ostvarila:

Povećanje spoljnotrgovinskog prometa za 7,48%,

Povećanje uvoza za 7,39 % 

Povećanje izvoza za 7,60%

Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom za 0,14 % i iznosila je 71,72%.

Republika Srpska je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, sa državama potpisnicama CEFTA-e, ostvarila:

Povećanje ukupnog spoljnotrgovinskog prometa u iznosu od  7,70%,

Povećanje ukupnog uvoza u iznosu od 4,15% ,

Povećanje  ukupnog izvoza u iznosu od 12,88% ,

Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom za 5,74 % i iznosila je 74,32 % ,

Smanjenje deficita spoljnotrgovinske razmjene za 44.057.000,00 KM i iznosio je 251.635.000,00 KM.

Glavni spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske od država CEFTA-e su: Srbija (79,63%) i Crna Gora (11,27%), što ukupno čini 90,90% ukupne spoljnotrgovinske razmjene sa zemljama  CEFTA-e.  

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske sa državama Evropske unije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu veći je za 8,32%, a izvoz je povećan za 8,43%. 

Glavni spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske od država EU su: Italija, NJemačka, Hrvatska, Slovenija, Austrija  i Mađarska. 

U 2018. godini Republika Srpska ostvarila je suficit sa sljedećim državama EU: Hrvatska, Slovenija, Austrija, Slovačka, Velika Britanija i Holandija. 

Glavni spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske, od država izvan EU i CEFTA-e, su: Rusija, Kina, Iran, Turska i Švajcarska.  

Ministarstvo trgovine i turizma, u skladu sa svojim ovlašćenjima, provodi aktivnosti na promociji domaćih proizvoda, čime se pozitivno utiče na kretanje parametara spoljnotrgovinske razmjene. 

 

Frontal
 
Twitter
Anketa

Da li vas samoizolacija čini nervoznim?

Rezultati ankete
Blog