Anketa

Rezultati ankete: Da li će EJOF 2019 popraviti imidž BiH u svijetu?

U prošloj anketi smo vas pitali: Da li će EJOF 2019 popraviti imidž BiH u svijetu?

U anketi su učestvovala 53 čitaoca a rezultati glasanja su sljedeći:

 

1) Da 19

2) Ne 34

 

Frontal

Blog