Intervju

Sonja Davidović: Vlada Srpske je posvećena stvaranju povoljnih uslova za mlade

Ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske Sonja Davidović, u intervjuu za portal "The Srpska Times" govorila je o sazivu Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske, o sportu, stvaranju povoljni uslova za mlade kao i budućim planovima i projektima koji će biti korisni za društvenu zajednicu.

Izabrani ste za predsjednika novog saziva Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske. Koje mjere ćete poduzeli i predložiti Vladi Republike Srpske na polju demografije?

DAVIDOVIĆ: Nakon što sam preuzela mandat, postavila sam prioritete sa saradnicima, a jedan od njih je da se poduzmu određene aktivnosti kada je riječ o demografiji i populacijskoj politici. Svjesni smo složenosti situacije i potrebe primjene mjera koje će uskoro dati rezultate. Prvi korak koji smo preduzeli je formiranje Savjeta za demografsku politiku, sastavljenog od resornih ministara, stručnjaka za demografiju i predstavnika institucija koje se bave demografijom. Osnovali smo i stručni tim koji će se baviti analizom demografske situacije i predložiti konkretne mjere koje će Vladi Republike Srpske predložiti Savjet za demografsku politiku. Ove mjere očekujemo uskoro, jer je timu stručnjaka dat zadatak da analizira trenutnu situaciju i predloži konkretne i nematerijalne mjere koje ćemo predstaviti Vladi. Namjeravamo aktivno uključiti lokalne zajednice u cijelu priču o demografskim aktivnostima, jer imaju mnogo posla da urade u ovoj oblasti.

Odlučili smo i da uspostavimo saradnju sa Republikom Srbijom. Demografska situacija u Republici Srbiji i Republici Srpskoj je podjednako složena i vjerujemo da ćemo, razmjenom iskustava i idejama stručnjaka iz ove oblasti iz Srbije i Republike Srpske, doći do konkretnih i djelotvornih rješenja koja će poboljšati demografsku situaciju u Republici Srpskoj.

Sport u Republici Srpskoj je u veoma lošoj situaciji. Kako planirate da unaprijedite sport u Srpskoj?

DAVIDOVIĆ: Svjesni smo složenosti situacije u sportu i već smo poduzeli konkretne korake i izmijenili Pravilnik kako bismo djelimično vratili red u finansijsku odgovornost klubova, računovodstvo resursa, finansiranje na osnovu postignutih rezultata. Pred nama je veliki zadatak i mi smo predani sprovođenju svih aktivnosti koje smo planirali, korak po korak. Razgovarali smo sa predstavnicima sportskih federacija Republike Srpske i ovaj sastanak bih ocijenila kao veoma konstruktivan. Važno nam je da čujemo sve aktere koji su uključeni u naše aktivnosti, kako bismo shvatili situaciju iz svih uglova i konačno došli do odgovarajućih rješenja za sve. U toku je izrada novog Zakona o sportu, koji će nam omogućiti da riješimo pitanja finansiranja federacije, sportskih organizacija i manifestacija, kao i problem nedovoljno obrazovanog sportskog osoblja. Pomoću propisa, Ministarstvo će nastojati da precizno definiše pravni status profesionalnih sportista i amatera, kao i kontrolu zdravstvene zaštite sportista.

Jedan od najvećih problema u Republici Srpskoj je odlazak mladih ljudi iz zemlje. Kako riješiti ovaj problem i ponuditi mladim ljudima bolju perspektivu kako bi ostali u svojoj zemlji?

DAVIDOVIĆ: Vlada Republike Srpske je posvećena stvaranju povoljnih uslova za mlade kroz implementaciju različitih projekata kroz ministarstva, ali mislim da mi svi zajedno moramo pokušati stvoriti pozitivnu atmosferu i dati šansu određenim projektima da postanu aktivni i da  krenu davati ​​rezultate prije nego što ih iskritikujemo. Problem odlaska stanovništva je nešto s čim se suočavaju zemlje koje su razvijenije od Republike Srpske i spremni smo da se suočimo sa tim izazovom i ponudimo konkretna rješenja. Ministarstvo omladine i sporta porodice je već 11 godina implementiralo poseban program subvencioniranja kamata za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, čime smo direktno pomogli 3 398 korisnika da plate svoj stambeni kredit. Do sada smo izdvojili 9,7 miliona KM za tu svrhu.

Kada govorimo o zapošljavanju, Ministarstvo rada i zaštite ratnih vojnih invalida stavlja poseban naglasak na mladu populaciju Republike Srpske, kroz Strategiju zapošljavanja, a postoje i različiti programi podrške za zapošljavanje i pokretanje sopstvenog biznisa. Navedeno Ministarstvo i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske implementiraju program za podsticanje razvoja preduzetništva među mladima do 35 godina „START-UP SRPSKA“.

Vrijednost programa je 2 miliona KM, a finansira se iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije u iznosu od 500.000 eura (977.915 KM) i sredstvima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u iznosu od 1,022,085 KM.

Cilj programa je da podrži razvoj preduzetništva, održivi ekonomski razvoj, smanjenje broja nezaposlenih mladih ljudi pokretanjem sopstvenog biznisa kroz registraciju preduzetničkih radnji ili kompanija koje su osnovali mladi do 35 godina starosti. Radimo, i još više ćemo raditi, kako bismo stvorili bolje okruženje za boravak u Republici Srpskoj.

Koji su vaši primarni ciljevi u budućem radu?

DAVIDOVIĆ: Osim što nastavljamo istim tempom, kada su u pitanju započeti projekti, planiramo i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu Vojvodine, kao i organizovanje drugog Sajma sporta Republike Srpske. Ušli smo u proceduru izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i izrade Strategije za razvoj i promociju volontiranja. Pokrenuli smo i novi projekat „Otvorena vrata“ kojim želimo poboljšati komunikaciju sa građanima i dati im priliku da predstave svoje ideje i kandidate za projekte koje smatraju korisnim za širu zajednicu. 

Pozivam sve građane, koji su zainteresovani za ovu vrstu saradnje, da nas kontaktiraju putem e-maila otvorenavrata@mpos.vladars.net, a svake posljednje srijede u mjesecu obavljamo intervjue sa onima čije ideje se procjenjuju kao korisne za širu zajednicu.

 


Autor: Danka Savić/thesrpskatimes
Twitter
Anketa

Какав је ваш животни стандард данас у односу на годину дана раније?

Rezultati ankete
Blog