Republika Srpska

Dug javnih zdravstvenih ustanova za poreze i doprinose premašio 230 miliona KM

Dug javnih zdravstvenih ustanova za poreze i doprinose na kraju prvog kvartala ove godine premašio je 230 miliona KM, pokazuju podaci Poreske uprave RS.

Za samo tri mjeseca poreski dug zdravstvenih ustanova je povećan za više od 20 miliona KM.

U odgovoru Poreske uprave RS na poslaničko pitanje navedeno je da je ukupan dug javnih zdravstvenih ustanova za poreze i doprinose na kraju marta 2019. iznosio 232,4 miliona KM, od čega se značajan dio odnosi na reporgramirane, a neizmirene obaveze.

„Od tog iznosa 170,9 miliona KM se odnosi na dug za dospjele, a neizmirene tekuće obaveze, a 61,49 miliona  КM na dug za dospjele, a neizmirene reprogramirane obaveze“, naveli su u Poreskoj upravi.

Dodali su i da Poreska uprava kao ni Ministarstvo finansija, ne vode evidenciju o kreditnim zaduženjima javnih zdravstvenih ustanova.

Zdravstvene ustanove u Srpskoj iz godine u godinu povećavaju dugovanja za poreze i doprinose, a doktorima u pojedinim domovima zdravlja doprinosi nisu uplaćeni godinama.

 

Izvor: capital.ba
Blog