Republika Srpska

Ukupan obim razmjene Srpske 1,55 milijardi dolara

Republika Srpska je za prva četiri mjeseca ove godine ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od 1,55 milijardi dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 76,7 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

U prva četiri mjeseca vrijednost ostvarenog izvoza robe bila je 676,4 miliona dolara, dok je vrijednost uvoza bila nešto veća od 882 miliona dolara. 

Vrijednost ostvarenog izvoza za prva četiri mjeseca ove godine manja je za 8,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz bio manji za 11,8 odsto. 

Najveći obim spoljnotrgovinske razmjene u vrijednosti od gotovo 245 miliona dolara Srpska je za prva četiri mjeseca ostvarila u poslovanju sa Srbijom, zatim sa Italijom u iznosu od više od 232 miliona dolara, te sa Njemačkom, sa kojom je ostvaren ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene od 145,7 miliona dolara. 

Srpska je za prva četiri mjeseca sa EU ostvarila izvoz od više od 506 miliona dolara, a uvoz od oko 496,2 miliona dolara, gdje su vrijednosti izvoza u odnosu na isti prošlogodišnji peirod manje za 7,5 odsto, a uvoza manje za 1,9 odsto. 

Ekonomista Stefan Markićević rekao je Srni da pad obima spoljnotrgovinskog poslovanja Srpske sa inostranstvom treba prvenstveno posmatrati u kontekstu konjukturnih kretanja privreda u pojedinim zemljama, prvenstveno članicama EU, kao najznačajnijeg spoljnotrgovinskog partnera Srpske. 

- U Italiji je došlo do određenog pada ekonomske aktivnosti usljed blage recesije u kojoj se ta zemlja nalazi, dok je smanjena prognoza rasta Evropske komisije za Njemačku u ovoj godini za nekih 0,5 do 0,7 procenata - naveo je Markićević kao neke od primjera. 

Prema njegovim riječima, ohrabrujuće je što Republika Srpska za prva četiri mjeseca ima veći procenat pokrivenosti uvoza izvozom u odnosu na isti period lani, kao i što je taj procenat u aprilu veći od martovskog. 

Markićević je istakao da je dobro i to što procenti o poslovanju sa EU u odnosu na ukupan ostvaren obim spoljnotrgovinske razmjene ne pokazuju neke veće oscilacije.

 

Izvor: Srna
Blog