Republika Srpska

Imovina garant za 1,83 milijarde maraka kredita

Od ukupno 1,83 milijarde maraka kredita koji su na kraju prošle godine bili obezbijeđeni nekretninama, banke u Republici Srpskoj aktivirale su hipoteke u svega 0,10 odsto slučajeva.

Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, ukupni krediti na kraju prošle godine iznosili su 5,04 milijarde maraka, od čega se na kredite obezbijeđene nekretninama odnosilo 36,4 odsto, dok je na kraju 2017. godine od ukupno 4,86 milijardi maraka kredita nekretninama bilo obezbijeđeno oko 38 odsto.

- Zaključno sa krajem 2018. godine 0,10 odsto ukupnog broja aktivnih kreditnih partija imalo je status naplate kroz aktiviranu hipoteku, odnosno naplata iz kolaterala - istakli su u Agenciji za bankarstvo i dodali da je na kraju prošle godine zabilježeno povećanje naplate kredita kroz hipoteke za 0,20 odsto u odnosu na kraj 2017. godine.

Dodaju da su hipoteke češće aktivirane kod kredita plasiranih pravnim licima.

- Nekretnine koje su najčešće pod hipotekama kod kredita plasiranih pravnim licima su poslovni prostori, zemljišta i manjim dijelom pokretna imovina, dok su kod kredita fizičkih lica pod hipotekama najčešće stambene nekretnine - kazali su u Agenciji za bankarstvo RS.

Ekonomisti ističu da navedeni podaci bankarskog sektora u Srpskoj potvrđuju da domaće stanovništvo ima visoku kulturu urednog vraćanja zajmova bankama.

- Mnoge banke su se opredijelile da rade isključivo sa “velikim” klijentima i onim izrazito “malim” odnosno fizičkim licima, jer se pokazalo da je u tim slučajevima stopa naplativosti kredita velika. Evidentno je i da pojedinci koji se zadužuju u bankama mnogo više pažnje posvećuju izmirivanju tih obaveza - rekao je za “Glas Srpske” ekonomista Zoran Pavlović.

Istakao je da preduzeća u velikoj mjeri zavise od situacije na tržištu, te da na mnoge uslove i dešavanja ne mogu uticati, pa često dolaze u situaciju da nisu u mogućnosti da vraćaju kredite, zbog čega banke aktiviraju proces naplate iz kolaterala. Ekonomisti ističu i da su banke pooštrile kriterijume za odobravanje kredita, pa se često govori o mnogo težem plasmanu kreditnih sredstava nego o naplati kredita.

Naplata

U Agenciji za bankarstvo RS ističu da 1,51 odsto ukupnog broja aktivnih kreditnih partija pravnim licima ima status naplate iz kolaterala. Dodaju da svega 0,02 odsto ukupnih aktivnih kredita fizičkim licima ima status naplate iz kolaterala.

 

Izvor: Glas Srpske
Blog