Svijet

EU uvela nova pravila za putovanja: Izmjene Zakona o vizama

EU je donijela izmene Zakona o vizama kojima će poboljšati uslove za legalna putovanja i ojačati borbu protiv nezakonitih migracija, navode u Savjetu EU.

Ministri pravde i unutrašnjih poslova EU na sastanku u Luksemburgu potvrdili su nova pravila koja će putnicima iz zemlja za koje važi vizni režim omogućiti brže i jasnije procedure.

Izmjene podrazumijevaju podnošenja zahtjeva za vizu u periodu od 6 mjeseci do 15 dana prije putovanja, elektronsko ispunjavanje i potpisivanje obrazaca za prijavu i postepeno produžavanje perioda važenja vize sa više ulazaka za redovne putnike od jedne do pet godina.

Novom uredbom povećava se i taksa za obradu podataka koja će sada iznositi 80 evra, a njena visina će se revidirati svake treće godine.

U Savjetu EU navode da će se donijetom uredbom poboljšati saradnja sa trećim zemljama u pogledu readmisije nelegalnih migranata, i to kroz novi mehanizam.

Komisija će u okviru tog mehanizma redovno procjenjivati saradnju sa trećim zemljama u pogledu ponovnog prihvata.

U slučaju da zemlja ne sarađuje, Komisija će Savjetu predložiti da donese odluku o primjeni mijera ograničavanja u pogledu procedura obrade zahtjeva, ali i u pogledu visine taksi za vize.

S druge strane, ako zemlja sarađuje u pogledu ponovnog prihvata, Komisija može predložiti da Savet donese odluku kojom se ili smanjuju vizne takse, skraćuje vreme potrebno za odlučivanje o zahtjevima za vizu ili povećava period trajanja viza za više ulazaka.

EU je Srbiji 2009. godine odobrila bezvizni režim za putovanja u zemlje šengenskog prostora.

Iz regiona Zapadnog Balkana vizni režim je jedino zadržan za građane koji u EU dolaze sa pasošima tzv. Republike Kosovo.

 

Izvor: sputnik
Blog