Republika Srpska

U budžet uplaćeno 2.461.694 KM na ime taksa

Inspekcije Inspektorata Republike Srpske su u prvom polugodištu prilikom uvoza izvršile 58.378 kontrola različite robe, a po osnovu nadzora u spoljnotrgovinskom prometu u republički budžet su uplaćene takse u ukupnom iznosu 2.461.694 KM.

Kontrolisano je 32.408 pošiljki hrane, 4.452 hrane za životinje, 5.338 tečnih naftnih goriva, 9.211 pošiljki predmeta opšte upotrebe i hemikalija, te 6.969 onih koje podliježu obaveznom fitosanitarnom pregledu /sjeme, sadni materijal, đubriva/, saopšteno je iz Inspektorata.

Za potrebe laboratorijskog ispitivanja kvaliteta, zdravstvene i mikrobiološke ispravnosti uzeto je 2.898 uzoraka, i to 1.884 hrane, 110 hrane za životinje, 87 tečnih naftnih goriva, 376 predmeta opšte upotrebe i 441 poljoprivrednog repromaterijala /sjeme, sadni materijal, đubriva/.

Na osnovu rezultata analiza kod svega jedan odsto, odnosno 33 uzorka, utvrđeno je da ne ispunjavaju propisane parametre kvaliteta i zdravstvene ispravnosti, te je po tom osnovu zabranjen uvoz 13 pošiljki hrane, sedam pošiljki igračaka, šest materijala koji dolaze u kontakst sa hranom, jedne pošiljke sredstava za održavanje čistoće i šest pošiljki koje podliježu obaveznom fitosanitarnom pregledu /sjeme poljoprivrednog bilja, merkantilni krompir/.

Iz Inspektorata napominju da se pošiljke koje se uzorkuju ne puštaju u promet prije dobijanja rezultata laboratorijskih analiza.

- Laboratorijskim analizama se ispituju parametri koji predstavljaju najveći rizik kod određenog proizvoda, kao što je nedozvoljena količina pesticida u voću i povrću, prisustvo različitih kontaminanata u hrani, koncentracija određenih hemikalija u predmetima opšte upotrebe, karantinski štetnih organizama u sjemenu i sadnom materijalu,te brojni parametri kvaliteta - navode iz Inspektorata.

Za potrebe inspekcijskog nadzora prilikom uvoza, republički inspektori su prisutni na šest graničnih prelaza i 14 carinskih ispostava u Republici Srpskoj.

 


Izvor: srna
Blog