Republika Srpska

У Српској приход по основу наплате боравишне таксе повећан за 13%

Јавни приход од уплаћене боравишне таксе у Републици Српској у периоду јануар-јун 2019. године већи је за 13% у односу на исти период прошле године и износи око 703,000.00 КМ.

На повећање прихода утицало је повећање броја долазака и ноћења туриста у посматраном периоду. У првих шест мјесеци ове године број долазака туриста већи је за 4,3% у односу на исти период 2018. године, док је број остварених ноћења већи за 6,6%. Укупно је у Републици Српској у првој половини ове године остварено 189.675 долазака туриста, те 476.818 ноћења туриста. 

Позитиван тренд у броју долазака и ноћења туриста у Републици Српској је присутан из године у годину, а од 2012. gодине, од када је у примјени Закон о боравишној такси, примјетан је и стални пораст прихода од уплате боравишне таксе у Републици Српској. 

Законом о боравишној такси прописано је да је обвезник уплате боравишне таксе по сваком оствареном ноћењу угоститељ који пружа услугу смјештаја, док је за угоститеље који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање прописано плаћање годишњег паушалног износа боравишне таксе за сваки лежај у угоститељском објекту. Приходи од наплате боравишне таксе користе се искључиво за промотивне активности туристичких организација на републичком нивоу и нивоима локалних заједница у Републици Српској.

 


Фронтал
 
Twitter
Anketa

Da li već sada znate za koju političku partiju ili pojedinca ćete glasati na predstojećim lokalnim izborima?

Rezultati ankete
Blog