BiH

Fond PIO RS: FBiH oštetila Srpsku za 1,2 milijarde maraka

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS pretrpio je od 2005. do kraja jula ove godine finansijsku štetu od čak milijardu i 223,2 miliona maraka na ime isplate korisnika koji su penziju do 1992. zaradili na prostoru sadašnje FBiH.

Rekli su to “Glasu Srpske” u ovom fondu, gdje objašnjavaju da se taj gubitak računa od maja 2005. godine, kada je podnesena prva tužba protiv Federalnog zavoda PIO/MIO za preuzimanje na isplatu svih prijeratnih korisnika.

Nakon višegodišnjeg sudskog spora Fonda PIO Srpske i Federalnog zavoda PIO/MIO o preuzimanju na isplatu prijeratnih korisnika prava na penziju, koji su pravo ostvarili do 30. aprila 1992. godine na području sadašnje FBiH, federalni zavod počeo je preuzimati ove korisnike tek u februaru 2013. godine. Od tada pa do kraja prošle godine preuzeli su svega 299 korisnika, što potvrđuje da se taj proces odvija sporo.

- Zbog različitih opstrukcija i komplikovane administracije veoma mali broj korisnika vraćen je na isplatu kod Federalnog zavoda - ističu u Fondu PIO RS.

Posebno zabrinjavajući je podatak da je predratnih korisnika koji su pravo na penziju ostvarili na području sadašnje FBiH nekada bilo 38.000, a danas ih je preostalo samo 13.028.

Riječ je uglavnom o starijoj generaciji, kojih je od 2007. do kraja jula ove godine umrlo 25.000, što predstavlja, kako ističu u Fondu PIO RS, svojevrsno biološko iznurivanje te kategorije stanovništva.

- Svakog mjeseca izdvajamo oko pet miliona maraka za isplate preostalih 13.028 predratnih korisnika, u suprotnom bi svi ostali bez penzija - naglašavaju u Fondu PIO RS i podsjećaju da je ranije taj iznos bio veći jer je bilo i više korisnika.

Iz Fonda podsjećaju da je ovaj proces počeo na osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu “Šekerović i Pašalić protiv BiH”, od marta 2011. godine, kojom je naloženo FBiH da otkloni izvore diskriminacije i promijeni svoje penzijsko zakonodavstvo da omogući povratak na isplatu kod Federalnog zavoda PIO/MIO povratnicima iz Srpske u FBiH.

Nakon 16 mjeseci od toga, i nakon tri prijave koje su zbog nesprovođenja presude “Šekerović i Pašalić protiv BiH” Komitetu za nadgledanje sprovođenja presuda suda u Strazburu podnosili Fond PIO i Udruženje penzionera Srpske, u junu 2012. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PIO FBiH, a potom u oktobru 2013. i Pravilnik o ostvarivanju prava, te Federalni zavod tek u februaru 2013. godine počinje sa pIsplata prema mjestu zarade

Fond PIO Republike Srpske insistira na poštivanju principa isplate penzije prema mjestu zarade ili mjestu posljednjeg osiguranja.

- To je univerzalni princip u penzijskom osiguranju u cijeloj Evropi i svijetu i morao bi se i kod nas primjenjivati - naglasili su u ovom fondu.

reuzimanjem na isplatu prijeratnih korisnika prava na penziju.

 

Izvor: Glas Srpske

 

Twitter
Anketa

Да ли ћете искористити туристички ваучер?

Rezultati ankete
Blog