Anketa

Po vašoj procjeni koliko će vam trebati novca da bi spremili djecu u školu?

Novo anketno pitanje glasi: Po vašoj procjeni koliko će vam trebati novca da bi spremili djecu u školu?

Možete glasati za jedan od 6 ponuđenih odgovora:

1) Do 100 KM

2) Od 100 do 200 KM

3) Od 200 do 300 KM

4) Od 300 do 400 KM

5) Od 400 do 500 KM

6) Više od 500 KM 

 

Glasajte OVDJE.

 

Frontal

Twitter
Anketa

Zamislite da imate dijete staro 18. godina, šta biste mu savjetovali?

Rezultati ankete
Blog