Vijesti

HRW: Zlostavljanja migranata sprječava da se Hrvatska pridruži Šengenu

"Evropska komisija ne bi trebala prihvatiti samo prazna obećanja Hrvatske, već da osigura da se šengenski kriteriji zaista ispune, što se sada očito ne događa"

Zaključak Evropske komisije od 22. oktobra 2019. da je Hrvatska spremna pridružiti se Šengenskom prostoru sprječava dokaz o nasilnom vraćanju migranata s njene granice, izjavili su danas iz organizacije Human Rights Watch, objavljujući video zapis u kojem su dokumentovana zlostavljanja migranata.

Akcija Evropske komisije šalje poruku da ozbiljna kršenja ljudskih prava nisu prepreka pridruživanju Šengenu. Evropska komisija trebala bi istražiti situaciju umjesto da nagrađuje Hrvatsku.

"Nezakonito i nasilno vraćanje tražilaca azila i migranata bez provođenja zakonskog postupka što provode hrvatske vlasti trebale bi Hrvatsku diskvalifikovati kao kandidatkinju za ulazak u šengenski prostor"", rekla je Lydia Gall, viša istraživačica organizacije Human Rights Watch za Istočnu Evropu i Balkan.

Video Human Rights Watch sadrži intervjue s ljudima nedugo nakon što ih je hrvatska policija u avgustu vratila u Bosnu i Hercegovinu. Uključuje i intervjue s drugim žrtvama i svjedocima događaja, uključujući gradonačelnika Bihaća, grada u BiH koji se nalazi preko granice iz Hrvatske. Takođe pokazuje vjerodostojne tajno snimljene snimke hrvatskih policajaca koji su pratili grupe migranata preko granice u Bosnu i Hercegovinu, bez pridržavanja odgovarajućeg postupka.

Evropska komisija zaključuje da je stvaranje sistema za praćenje akcija hrvatskih graničara i obećanja hrvatske vlade da istražuje navode dovoljna za zaključak da je Hrvatska učinila dovoljno „kako bi ispunila svoju obvezu u vezi sa zaštitom ljudskih prava“.

Zbirni povratak tražilaca azila bez uzimanja u obzir njihove potrebe za zaštitom je u suprotnosti sa zakonom o azilu Evropske unije, Povelje EU o osnovnim pravima i Konvencijom o izbjeglicama iz 1951. godine.

Human Rights Watch dokumentovao je kolektivna protjerivanja iz Hrvatske u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu od 2016. U nekim su slučajevima hrvatski pogranični službenici upotrijebili silu, udarajući migrante šakama. Nasilje je usmjereno i prema ženama i djeci. 

Hrvatske vlasti nisu poduzele vjerodostojne korake za zaustavljanje prakse i zalaganje odgovornih, rekao je Human Rights Watch. U susretu s Human Rights Watchom u maju, državna sekretarica Ministarstva unutrašnjih poslova Terezija Gras rekla je da će hrvatska policija istražiti sve pritužbe migranata zbog zlostavljanja od strane policije, ali ne može reći koliko pritužbi su primile vlasti. Takođe nije mogla objasniti kako je migrant koji je vraćen iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu mogao podnijeti žalbu vlastima u Hrvatskoj.

Da bi se pridružile šengenskom području - gdje su 22 države članice EU i 4 države koje nisu članice EU-a efikasno ukinule graničnu i pasošnu kontrolu - države članice moraju ispuniti određene kriterije utvrđene u zakonu EU, uključujući poštovanje prava na traženje azila. Član 4 zakona o šengenskim granicama EU kaže da države članice treba da postupaju u skladu sa pravom EU i „obavezama vezanim za pristup međunarodnoj zaštiti, posebno principu zabrane protjerivanja [zabranjuje povratak u zemlju u kojoj bi se suočile sa mučenjem, okrutnošću“. , nečovječno i ponižavajuće postupanje ili druga nepopravljiva šteta] i temeljna prava. 

Prije korišćenja izvještaja Evropske komisije za odobravanje punog pristupa Hrvatske Šengenu, Evropsko vijeće trebalo bi pozvati na ponovnu ocjenu usklađenosti Hrvatske s Kodeksom šengenskih granica EU-a. Treba pritisnuti Hrvatsku da pokaže konkretan napredak uspostavljanjem nezavisnog i efikasnog mehanizma praćenja i tražiti dokaze o temeljnim istraživanjima sažetka povratka migranata i tražilaca azila na njenim granicama i navode hrvatskih stražara koji koriste nasilje nad njima. Komisija bi takođe trebala pokrenuti zakonsku provedbu protiv Hrvatske zbog kršenja zakona EU-a, rekao je Human Rights Watch.

"Evropska komisija ne bi trebala prihvatiti samo prazna obećanja Hrvatske, već da osigura da se šengenski kriteriji zaista ispune, što se sada očito ne događa", rekla je Gall.

 

Frontal

 

 

Blog