EU integracije BiH

BiH počinje koristiti 71 milion eura EU sredstava iz IPA-e 2018

Delegacija EU u Bosni i Hercegovini započela je ugovaranje projekata u okviru finansijskog paketa vrijednog 71 milion evra, a nakon što su vlasti BiH u decembru prošle godine potpisale program Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2018).

Ova sredstva će se koristiti, između ostalog, i za sektore poljoprivrede, energetske efikasnosti i pravosuđa. Bosna i Hercegovina trenutno takođe koristi i sredstva dostupna iz godišnjih IPA programa od 2013 do 2017, čiji ukupni iznos prelazi 350 miliona eura.

EU je u 2019. godini, ugovorila projekte u vrijednosti od skoro 81 milion evra, dok je isplaćeno više od 64 miliona evra, što je znatno više od cilja koji je zadat početkom godine. EU očekuje da BiH poboljša svoje finansijske rezultate u 2020. kako u smislu ugovaranja novih aktivnosti, tako i za isplatu u okviru tekućih projekata.

Što se tiče IPA-e 2019 i 2020, u novembru prošle godine zemlje članice EU odobrile su ove godišnje programe čija ukupna vrijednost iznosi oko 170 miliona evra. Ova sredstva biće usmjerena na sljedeće sektore: reforma javne uprave, upravljanje javnim finansijama, pravosuđe i tranzicijska pravdu, unutrašnji poslovi, podrška parlamentima u procesu pridruživanja EU, energetika, transport, okolina, trgovina i obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika. Ovim se omogućava početak priprema BiH za sljedeći finansijski period 2021-2027.

BiH je takođe i najveći korisnik regionalne IPA-e za transport na Zapadnom Balkanu. Dodjeljeno je oko 215 miliona evra bespovratnih sredstava koja se koriste za sufinansiranje projekata ubrzavanja izgradnje autoputa na Koridoru Vc. Radovi na nekoliko dionica su u toku (Zenica sjever, Rudanka – Johovac, Počitelj – Zvirovići) ili će uskoro započeti (Tarčin – Ivan). Izgradnja mosta u Gradišci je u toku, a izgradnja mosta u Svilaju će biti završena za nekoliko mjeseci.

 

Frontal
Twitter
Anketa

Da li visoki predstavnik Valnetin Incko treba da nametne zakon o zabrani negiranja genocida u BiH?

Rezultati ankete
Blog