Vijesti

BORS: Puna podršku Savčiću da dokaže nevinost pred Sudom BiH

Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske u potpunosti podržava predsjednika, generala Milomira Savčića u nastojanju da dokaže nevinost pred Sudom BiH.

Odluke sudova da potvrde optužnice i protiv Savčića i njegovog prethodnika Pantelije Ćurguza, Predsjedništvo BORS-a smatra kampanjom protiv svih oficira VRS.

Predsjedništvo BORS-a će svom predsjedniku generalu Milomiru Savčiću pružiti svu podršku u dokazivanju da je optužnica za, kako kažu, navodne ratne zločine potvrđena u Sudu BiH, zasnovana na lažima.

Besmislenim nazivaju prijedlog Tužilaštva da Savčiću bude zabranjeno rukovođenje BORS-om i pojavljivanje u javnosti.

- Predsjednik Savčić, da je želio, mogao, kao i neki drugi, da napusti ovu teritoriju, ali kao častan oficir smatra da je najpoštenije prema organizaciji koju vodi da pred Tužilaštvom i Sudom BiH dokaže svoju nevinost - rekao je Goran Rogić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske

Rogić je izričit da je potvrđivanje optužnica protiv aktuelnog predsjednika BORS-a i njegovog prethodnika, u samo sedam dana, klasična kampanja centara koji žele žigosati cijelu VRS.

- Ono što se sve vrijeme pokušava uraditi je kako su srpski borci i srpski oficiri bili zločinci u ovom ratu. To nažalost, na njihovu žalost nije tačno, na našu sreću tačno je da su bili časni - dodao je Rogić.

Predsjedništvo BORS-a nezadovoljno je i mjerama Vlade o unapređenju materijalnog položaja boračkih kategorija. Kažu da za nezaposlene demobilisane borce i ostale kategorije, mora biti više novca, počev od sume koja ostane nakon takozvanog prirodnog odliva i revizije boračkih rješenja.

- Sva ta sredstva koja preostaju u budžetu boračko-invalidske zaštite ranije su bivala raspoređena na kategorije koje obuhvataju lične i porodične invalidnine. To se u posljednje dvije godine nije desilo - naveo je Rogić.

Predsjedništvo je zadužilo rukovodstvo BORS-a da o ovim problemima razgovara sa predsjednicom Republike, predsjednikom Vlade i nadležnim ministrima i izvještaj o tome podnese Skupštini Boračke organizacije planiranoj za april.

Uloženi prigovori na optužnicu protiv Savčića

Advokat Miodrag Stojanović juče je Sudu BiH uložio prigovore na optužnicu Tužilaštva BiH koja generala Milomira Savčića tereti za pomaganje u ratnom zločinu 1995. godine u Srebrenici.

Savčićev branilac smatra da prigovorima može ukazati na više formalnih nedostataka u optužnici, među kojima je opis djela iz kojeg proizilazi zakonsko obilježje krivičnog djela, vrijeme i mjesto njegovog učinjenja, predmet i sredstvo kojim je ono izvršeno, te ostale okolnosti potrebne da se krivično djelo što preciznije odredi.

Stojanović je u prigovoru naveo da je Savčiću u optužnici stavljena individualna odgovornost prema Krivičnom zakonu BiH, i to, prema načinu izvršenja kao podržavaocu i pomagaču. Advokat smatra da Savčiću ne može biti suđeno, prema Krivičnom zakonu BiH, posebno nakon presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima "Damjanović" i "Maktouf".

- Stoga, smatram da je ovdje riječ o svjesnom i malicioznom postupanju Tužilaštva jer radnje optuženog i dalje kvalifikuje na način suprotan presudama Evropskog suda u Starzburu i više presuda Suda BiH i Ustavnog suda BiH - naveo je Stojanović.

U prigovoru je branilac naglasio da se drugi formalni nedostatak ogleda u suprotnosti predloženih dokaza i činjeničnog opisa u optužnici, ukazavši da je u optužnici, između ostalog, navedeno da je Savčić planirao, komandovao i nadzirao pripadnike svoje jedinice u zarobljavanju muškaraca Bošnjaka "koji su se u strahu od likvidacije pokušali šumom domoći teritorije pod kontrolom Armije BiH".

Prema Stojanovićevim riječima, ovakva formulacija i ocjena sastava navedene kolone i zarobljenika je apsolutno suprotna materijalnim dokazima, kao i iskazima predloženih svjedoka.

- Prema nalazu vještaka Tužilaštva, u svim predmetima koji se odnose na Srebrenicu pred Sudom BiH i Haškim tribunalom, radilo se o koloni 28. divizije Armije BiH, kojoj se pridružio određeni broj civila, koja je u jasnom vojničkom poretku, sa jasnom komandom i rukovođenjem donijela vojničku odluku da krene u proboj duboko u teritoriju pod kontrolom Vojske Republike Srpske. U tom smislu, svi članovi 28. divizije, kao i lica koja su im se pridružila, predstavljaju legitimne zarobljenike, tako da postavljanje zasjeda ili borba sa navedenom kolonom ne može biti nelegitimna vojna aktivnost - obrazložio je Stojanović.

Stojanović smatra da Tužilaštvo BiH ovakvom kvalifikacijom vrlo maliciozno proširuje obim odgovornosti Vojske Republike Srpske i njenih pripadnika jer, po ovakvom opisu činjeničnih događaja, proizilazi da je borba sa kolonom 28. divizije nelegalna i nelegitimna, te da je pripadnike ove vojne formacije trebalo pustiti da nesmetano prolaze kroz ratno područje i da ih nije trebalo zarobljavati.

Ukazujući na formalnu grešku optužnice, Stojanović je naveo da se iz njenog sadržaja jasno vidi da se Savčiću na teret stavljaju radnje i postupci koje je preduzeo njegov potčinjeni major Malinić.

On kaže da se radi o prirodnoj i krivično-pravnoj povezanosti radnji koja se njima dvojici stavlja na teret, te da je logično da se protiv njih vodi jedinstven postupak.

- Tužilaštvo, kome se očigledno jako žurilo da ovu optužnicu podigne do kraja godine, odlučuje da optuži samo Savčića, da izmijeni činjenični opis onoga što mu se stavlja na teret u odnosu na ono za šta se već izjašnjavao i time praktično osakati postupak - kaže Stojanović.

On je predložio da sudija za prethdno saslušanje opozove odluku o potvrđivanju optužnice i vrati je Tužilaštvu na doradu i ispravku, te da se odluči o spajanju sa predmetom protiv Malinića.

 

Izvor: rtrs
Twitter
Anketa

U ovom trenutku čega se najviše plašite?

Rezultati ankete
Blog