Vijesti

Prije 29 godina dogodila se najveća rudarska nesreća u BiH

Prije 29 godina u Tuzli i okolini osvanulo je najtužnije jutro. U ranu zoru 26. avgusta 1990. godine u eksploziji ugljene prašine život je izgubila treća smjena jame Dobrnja–Jug, tadašnjih Titovih rudnika Kreka u Tuzli. Iza 180 poginulih rudara ostalo je 365 djece, a jedini preživjeli bio je Smail Imamović, koji je kobnog jutra bio blizu izlaska iz jame.

Od septembra Fond finansira dva nova lijeka

Novi Pravilnik o pravu na medicinska sredstva, koji je stupio na snagu prvog jula, donio je brojne novine za osiguranike, poput finansiranja nabavke inhalatora za oboljele od cistične fibroze, proširenja prava za slušne aparate, pojednostavljenje procedura i skraćivanje rokova za kupovinu elektromotornih kolica i slično.

Prva Bh. parada ponosa će se održati

Organizacioni odbor prve Bh. parade ponosa kazali su da je parada ponosa najavljena nadležnim institucijama 1. aprila, i do danas se održavaju redovni sastanci organizatora s predstavnicima MUP-a i Uprave policije Kantona Sarajevo, kao i drugim relevantnim institucijama.