Vijesti

Hrvatska i BiH održale zajedničku štabnu vježbu „Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save“ (FOTO)

Dana 18. i 19. maja u Županijskoj upravi u Slavonskom Brodu, predstavnici Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u saradnji s regionalnim informativnim centrima i predstavnicima ključnih organizacija okupljenih na projektu Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save, održali su zajedničku štabnu vježbu tokom koje su izvedene dvije simulacije procesa donošenja odluka u slučaju „Nesreće s izlijevanjem velike količine naftnih derivata s plovila na lokaciji Slavonski Brod“ i u slučaju „Velike poplave na rijekama Una, Vrbas i Sava“.
Twitter
Anketa

Kako živite u odnosu na godinu dana ranije?

Rezultati ankete