Tema

Da li proizvođači vakcina smiju zatajiti neki od sastojaka ?

Proizvođači vakcina protiv COVID-19, ali i proizvođači vakcina koje su već dugo u upotrebi (MMR, DTaP, protiv gripe i sl.) moraju državnim regulatornim agencijama dostaviti podatke o vakcini. Kada se radi o području Evropske Unije, onda prvo dostavljaju podatke Evropskoj agenciji za lijekove (European medicines agency – EMA).