Tema

Kako preduzetnički pristup može pomoći u okončanju COVID-19 krize

Naučnici i preduzetnici provode svoj život preduhitrujući i stvarajući budućnost.COVID-19 je pokrenuo talas inovacija, kao i neke nove inovacijske izazove. Nauka, uporedo sa agilnošću preduzetnika, glavni su elementi ovog talasa i neophodni su za okončanje krize i izgradnju svijeta nakon COVID-19.

Kako je Južna Koreja rano zaustavila COVID-19

Južna Koreja doživjela je jednu od najvećih prvobitnih epidemija COVID-19 van Kine. Ali, za razliku od SAD i mnogih evropskih zemalјa, Južna Koreja je uspjela da suzbije i drastično umanji širenje virusa, bar do sada, i to bez nametanja totalne blokade.
Twitter
Anketa

Да ли ћете искористити туристички ваучер?

Rezultati ankete