Tema

Bosnu i Hercegovinu na putu ka EU čeka još mnogo posla i izazova

Obzirom da sadrži jasne smjernice i okvire u kojima se buduće reforme u BiH moraju odvijati, Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU dokument je od krucijalne važnosti za daljnji put BiH u EU. Frontal je u okviru istraživanja o EU integracijama odlučio da predstavi detaljnu analizu Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.