Tema

Da je izlać' iz ormara lako, izašao bi svako

Stigma koju su većinski patrijarhalna i tzv. tradicionalna društva nametnula LGBTIQ populaciji, uporno insistirajući da je riječ o „bolesnicima“ te devijantnim osobama koje svojim ponašanjem narušavaju zdrave porodične vrijednosti teško da može biti uklonjena, sudeći i po pojedinim izjavama iz bosanskohercegovačkog društva da insistiranjem na jednakosti žele dodatno narušiti ionako nisku stopu nataliteta.