EU integracije BiH

Davidi: BiH ima punu podršku EU u borbi protiv korupcije

"Sprečavanje korupcije i borba protiv korupcije je suština EU. Stabilnost institucija, garantovanje demokratije, vladavina prava, poštivanje ljudskih prava i dobro funkcionisanje tržišne ekonomije su među "kriterijima iz Kopenhagena" za pristupanje”, rekao je Renco Davidi, otpravnik poslova Delegacije EU u BiH povodom 9. decembra, Dana borbe protiv korupcije.

Strane direktne investicije u BiH: Postojeće prepreke i nužni koraci

Priliv sredstava putem direktnih stranih investicija je ne samo priliv kapitala već osnova za povećanje trgovine, ekonomskog rasta i razvoja i kreiranje novih radnih mjesta. Prema podacima domaćih i stranih statistika strani investitori i dalje zaobilaze BiH, a pad priliva stranih investicija najdrastičnije se reflektuje na armiju nezaposlenih, koja je dostigla psihološku granicu od oko 550.000 ljudi.

EU neće praviti ustupke BiH za izvoz mlijeka

Europska unija (EU) neće praviti nikakve ustupke u pogledu visokih kriterija koji se moraju ispoštovati da bi Bosna i Hercegovina izvozila mlijeko na EU tržište. Bosna i Hercegovina mora ispuniti te uslove da bi izvozila proizvode životinjskog porijekla.
Twitter
Anketa

Zamislite da imate dijete staro 18. godina, šta biste mu savjetovali?

Rezultati ankete